Artikkelipyyntö

Oi paradigma! KSVK 100

Kalevalaseuran vuosikirja juhlistaa 100-vuotista taivaltaan pureutumalla tieteen tekemisen vallitseviin ja alati muuttuviin paradigmoihin sekä paradigmojen ihanimpaan ja kamalimpaan työkaluun, metodiin. Evolutionistinen tiedon käsitys määritti tiukasti folkloristiikan tutkimusta sen ensimmäiset vuosikymmenet – Kalevalaseuran vuosikirjan ensimmäisen numeron ilmestyessä vuonna 1921 tieteen tekeminen alkoi suuntautua kohti kulttuuria kokonaisvaltaisemmin ymmärtävään tutkimusotteeseen.

Kutsumme kirjoittajiksi folkloristiikan ja lähialojen tutkijoita – etnologeja, kulttuuriantropologeja, arkeologeja ja uskontotieteilijöitä. Artikkeleissa on mahdollista käsitellä erilaisia paradigmoja, niiden vaihdoksia, merkityksiä, historiallisia jännitteitä ja valta-asemia, metodien kehityspolkuja ja uusia valtauksia. Artikkeli voi myös tarkastella yhden tutkijan tai kirjoittajan omia paradigmoja. Myös aineistolähtöiset menetelmäpohdinnat ovat tervetulleita.

Toivomme, että tieteen paradigmat kiinnostavat Sinua ja että vastaisit kirjoituskutsuun myöntävästi Niina Hämäläiselle 28.2.2020 mennessä osoitteeseen . Samalla toivomme saavamme Sinulta artikkelin työotsikon ja lyhyen kuvauksen sisällöstä. Lähetämme sen jälkeen Sinulle kirjoitusohjeet. Artikkeleiden, joiden suositeltava pituus on noin 12–15 liuskaa, tulee olla valmiit 31.12.2020 mennessä.

Kirjan toimittavat toiminnanjohtaja FT Niina Hämäläinen ja tiedottaja FT Petja Kauppi Kalevalaseurasta. Sen kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kirja julkistetaan lokakuun lopussa 2021 Kalevalaseuran kekrinpäivän seminaarissa. Kalevalaseura maksaa kirjoituspalkkion. Vuosikirja kuuluu SKS:n tiedesarjaan ja kirjaan tarjotut artikkelit vertaisarvioidaan. Vuosikirjan toimitusneuvostona toimii Kalevalaseuran hallitus ja vastaavana toimittajana Niina Hämäläinen.

Kirjoituskutsu PDF