Työpaikkailmoitus

Pääsihteeri, Historians without Borders -konferenssiin

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry (HIRS) etsii PÄÄSIHTEERIÄ vastaamaan Helsingin yliopistolla pidettävän kansainvälisen Historians without Borders -konferenssin järjestämisestä.

19-20.5.2016 järjestettävän konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen historioitsijoita, diplomaatteja, politiikantutkijoita sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan historiatiedon merkityksestä konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisussa. Ajatuksena on myös edistää yhdistyksen ulkomaisia yhteyksiä ja perustaa kansainvälinen verkosto sekä sitä ylläpitämään yhteyskomitea, joka voisi toimia pohjana kansainväliselle järjestölle. Konferenssiin odotetaan noin 200-300 osallistujaa sekä korkean profiilin keynote-puhujia.

Pääsihteeri toimii konferenssin järjestelykomitean sihteerinä. Tehtäviin kuuluu muun muassa ohjelman suunnittelua, yhteydenpitoa yhteistyötahoihin sekä käytännön järjestelyjä kuten hotelli- ja tilavarauksia. Konferenssin aikana pääsihteeri vastaa aikataulujen toteutumisesta ja toimii yhteyshenkilönä osallistujille ja järjestäjille. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua kansainvälisen järjestön kehittämistyöhön ja luoda samalla hyödyllisiä verkostoja.

Tehtävä ajoittuu 1.3.-31.5.2016 välille tai sopimuksen mukaan. Valituksi tulevan henkilön toivotaan kuitenkin aloittavan toiminnan konferenssitoimikunnan pääsihteerinä kulukorvausperustaisesti mahdollisimman pian, mielellään 1.12.2015 alkaen.

Valittavalta henkilöltä edellytetään
-Vankkaa kokemusta tilaisuuksien järjestämisestä sekä järjestötoiminnasta
-Historian tuntemusta ja kiinnostusta
-Kotimaisten kielten ja englannin sujuvaa hallintaa sekä ainakin yhtä seuraavista: saksa, ranska ja venäjä

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry:n hallituksen sihteerille Emma Hakalalle () 31.11.2015 mennessä.