Työpaikkailmoitus

Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä

Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on haettavana poliittisen historian professorin määräaikainen työsuhteinen tehtävä. Kyseessä on sijaisuus. Tehtävä täytetään ajalle 1.1.2018–15.12.2019.

Professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on kolme oppiainetta ja muita yksiköitä. Poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineisiin otetaan yhteensä vuosittain päävalinnassa runsas 40 perustutkinto-opiskelijaa ja noin kymmenen muiden valintojen kautta. Laitoksessa muut yksiköt filosofian oppiaineen lisäksi ovat Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS), jossa on maisteriohjelma East Asian Studies, sekä Eduskuntatutkimuksen keskus, Pohjois-Amerikan tutkimukseen paneutuva uusi John Morton –keskus ja Eurooppa-opintojen kokonaisuus, josta koordinoidaan Turun yliopiston koko Eurooppa-opetusta. Kaikkien keskinäinen yhteistyö on tiivistä.

Poliittisen historian oppiaineessa työskentelee kaksi professoria, neljä muuta päätoimista opetushenkilöä sekä tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. Tutkimuksen painopistealueita ovat kansainvälisten suhteiden ja Suomen ulkopolitiikan sekä suomalaisen yhteiskunnan ja instituutioiden historia. Poliittisen historian pääaineopiskelijoita on kirjoilla runsaat 200 ja tohtoriopiskelijoita noin 40. Sivuaineena poliittista historiaa suorittaa vuosittain noin 300 opiskelijaa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 8 – 10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4 656,16 – 5 934,94 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaan otetaan kantaa työsopimusta laadittaessa. Työsopimuksessa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Professorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kokemusta edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät.

Otettaessa professorin tehtävään, johon sisältyy esimiesasema, edellytetään tehtävän vaatimaa esimieskokemusta tai valmiutta tämän tehtävän edellyttämään esimieskoulutukseen osallistumiseen.

Tehtävässä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään valtioneuvoston asetuksella (770/2009). Tämän tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää säädettyä suomen kielen taitoa. 

Erityiseksi ansioksi katsotaan laaja-alainen asiantuntemus oppiaineen tutkimuksen painopistealueilla. Hakijalta voidaan pyytää opetusnäyte ja hakija voidaan haastatella.

Tehtävään haetaan jättämällä hakemus sähköisen eRekry-järjestelmän kautta. Tehtävän hakuilmoituksen alussa on linkki hakemuslomakkeeseen.

Hakemukseen on liitettävä akateeminen portfolio, ansio- ja julkaisuluettelo tiedekunnan ohjeen mukaan sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Lisätietoja antaa tiedekunnan palvelupäällikkö Minna Domander, 029 450 2145 tai 040 828 2364, minna.domander(a)utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 8.8.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.