Työpaikkailmoitus

Poliittisen historian yliopistonlehtorin tehtävä alkaen 1.8.2017

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

POLIITTISEN HISTORIAN YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ alkaen 1.8.2017

Tehtävä sijoittuu filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokselle.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua opetukseen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla, ohjata opinnäytteiden tekijöitä ja osallistua jatkotutkimuksen ohjaukseen. Tehtäviin kuuluu lisäksi oppiaineen kehittäminen, opintojen suunnittelu, oma tieteellinen julkaisutoiminta, hallintotehtävät sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tehtävät.

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon, viimeaikaisia näyttöjä painottaen, tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on        2 865,30 – 3 851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukseen on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo sekä portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan sekä viisi hakijan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vesa Vares 029 450 2868 tai 040 540 1590, . Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Auli Kultanen-Leino,  029 450 2390 tai 050 570 7106, .

Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteesta www.utu.fi/tyopaikat