Tutkimuspyyntö

Post doc -matka-apuraha Suomen Rooman-instituutissa

Post doc -matka-apuraha Suomen Rooman-instituutissa haettavana

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 €, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin 3 kk työskentely Roomassa. Apuraha pitää käyttää vuoden 2018 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahan saaja on oikeutettu asumiseen Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apuraha myönnetään post doc -tutkijalle, joka tekee tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Hakijan tulee olla väitellyt tai hänellä tulee olla väittelylupa ennen hakuajan päättymistä. Väittelyn tulee olla tapahtunut 1.8.2012 jälkeen. Tutkinnon suorittamisen aikarajaa voidaan pidentää erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus).

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyvät tiedot suoritetuista tutkinnoista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenäisenä pdf:nä) säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille 31. lokakuuta 2017 mennessä osoitteella
. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa apulaisasiamiehelle myös suoraan sähköpostitse.

Apurahan on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista http://www.irfrome.org.


FT Laura Nissin
Apulaisasiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki