Työpaikkailmoitus

Projektipäällikkö Keski-Uudenmaan virtuaalimuseohankkeeseen

Keravan kaupunki, Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki ovat käynnistämässä hanketta ylikunnallisen virtuaalisen museokeskuksen luomiseksi Keski-Uudenmaan alueelle. Hanke käynnistyy selvitysvaiheella. Selvitysvaiheessa kartoitetaan hankkeen tekniset, tuotannolliset ja sisällölliset edellytykset ja mahdollisuudet. Selvitystyössä virtuaaliselle museokeskukselle luodaan toteuttamiskelpoinen konsepti, toteutus- ja rahoitussuunnitelma sekä ensimmäisen vaiheen toteutus.

Toteutuessaan ylikunnallinen virtuaalinen museo ei hyödytä vain alueen museoita, vaan koko suomalaista museokenttää sekä alueen kuntia ja kaupunkeja. Virtuaalinen museokeskus toimii alueen vetovoimatekijänä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Museokeskus yhdistää Tuusulanjärven taiteilijayhteisön perinnön kiinnostavaan nykytaiteeseen, ja toimii sisäänkäyntinä sekä suomalaiseen taideperintöön että nykyajan taideilmiöihin.

Alueella on jo tuotteistettu ylikunnallisia museoiden elämyspolkuja, jotka on avattu käyttöön 1.6.2021 osana Elävät juuret -museomatkailuhanketta. Hanke toimii ponnahduslautana virtuaaliselle museokeskukselle ja elämyspolkuja voidaan virtualisoida osana museokeskusta.

Selvitystyön toteuttamiseen haetaan projektipäällikköä, jolta edellytetään ajatusta virtuaalisesta museokeskuksesta. Hakemallamme projektipäälliköllä on ymmärrystä digitaalisen kehitystyöstä ja hän tuntee museoalaa. Projektipäällikkö vastaa selvitystyöhön liittyvästä konseptoinnista, kartoituksesta, taustatyöstä, suunnittelusta, raportoinnista, dokumentoinnista sekä toteutukseen liittyvistä osaprojekteista. Työsopimus tehdään Järvenpään kaupungin kanssa, joka hallinnoi yhteishankkeen taloutta.

Tehtävässä vaaditaan järjestelmällistä työskentelytapaa, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, ymmärrystä uusien teknologioiden mahdollisuuksista museo- ja kulttuurialalla, hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja esitystaitoja. Eduksi katsotaan työ- tai tutkimuskokemus digitaalisen kehitystyön alalta.

Tehtävä on määräaikainen,  alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.12.2022. Mikäli kiinnostuit, jätä hakemus viimeistään 9.9.2021 klo 15.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

  • Keravan vapaa-aikapalvelujen va. toimialajohtaja Anu Laitila, p. 040 318 2055
  • Järvenpään kulttuurijohtaja Sami Ylisaari, p. 040 315 2244
  • Tuusulan kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, p. 040 314 3456

Palvelussuhteen ehdot

  • Sopimusala KVTES
  • Tehtävän palkka asettuu kokemuksesi perusteella välille 3148-3400 euroa/kk
  • Koeaika on puolet määräaikaisuuden kestosta, kuitenkin enintään  kuusi kuukautta
  • Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Lue lisää ja hae:
Projektipäällikkö (rekrytointi.com)