Työpaikkailmoitus

Projektisuunnittelija HAM Helsingin taidemuseon julkisen taiteen yksikköön

HAM Helsingin taidemuseo pitää huolta helsinkiläisten omasta taidekokoelmasta, johon kuuluu yli 9000 teosta. HAM hoitaa ja kartuttaa taidekokoelmaa, johon kuuluvat myös kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa Helsinkiin perustetun kansainvälisen nykytaiteen suurtapahtuman, Helsinki Biennaalin, kuratoinnista ja tuotannosta. HAM Helsingin taidemuseo on Uudenmaan alueen vastuumuseo.

PROJEKTISUUNNITTELIJA, JULKISEN TAITEEN KONSERVOINTI JA YLLÄPITO

Haemme projektisuunnittelijaa HAM Helsingin taidemuseon julkisen taiteen yksikköön. Olet julkisen taiteen konservointi- ja korjaushankkeiden sekä projektinhallinnan asiantuntija.

Toteutat ja kehität HAMin tehtävää Uudenmaan alueellisena vastuumuseona. Tämä tarkoittaa muun muassa oman alasi tietovarannon kartuttamista, viestintää, verkostojen rakentamista ja ylläpitämistä, neuvontaa ja asiantuntijuuden jakamista aktiivisessa yhteydessä eri sidosryhmiin ja Uudenmaan alueen taidemuseoihin.

Työsi perustana toimii HAMin kasvava julkisen taiteen kokoelma, johon kuuluu yli viisisataa taideteosta kaupungin sisä- ja ulkotiloissa. Vastuullasi on huolenpito tästä kokoelmasta: sen konservoinnin, korjausten ja ylläpidon kokonaissuunnittelu ja -koordinointi sekä näihin liittyvien projektien johtaminen.

Työhösi kuuluu myös julkisen taiteen kokoelmanhallintaa, sopimusten laatimista ja logistiikkaa sekä yhteydenpitoa kaupunkilaisiin ja kaupunkiorganisaatioon. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä taidemuseon eri tiimien, Helsingin kaupunkiympäristön toimialan, eri alojen asiantuntijoiden sekä julkisen taiteen käyttäjien ja tekijöiden kanssa.

Tehtävän vaatimukset:
Tehtävään vaaditaan vähintään alempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi konservaattorin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. Hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta. Viestintä, yhteistyö ja yhteydenpito sidosryhmiin ja kaupunkilaisiin edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavalla tulee olla kokemusta taideteosten ylläpidosta, korjauksista tai konservoinnista. Tehtävä edellyttää myös kokemusta projektien johtamisesta ja museotyöskentelystä, kuvataiteen ja taidemuseoalan tuntemusta sekä tehtävässä suoriutumiseen tarvittavia digitaalisia taitoja.

Eduksi luemme:
Arvostamme projektinjohtamis- ja organisointitaitoja, hyvää viestinnällistä ja tietoteknistä osaamista, vuorovaikutustaitoja ja esiintymistaitoa; itsenäistä ja samalla hyvää yhteistyötä rakentavaa työotetta sekä ratkaisukeskeisyyttä. Nykytaiteen ja taidehistorian tuntemus on työssä hyödyksi.

Palvelussuhde on vakinainen ja se alkaa 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Palkka 3105,31 ?/kk

Sopimusala: KVTES

Lisätietoja antaa julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola, p. +358 50 5261496. Soittoajat pe 12.3. klo 10?11:30; ke 17.3. klo 14?15:30 ja ti 23.3. klo 9?10:30, <mailto:>

Osoite: Jaakonkatu 3 D, 00100 Helsinki

Etusivu

Hakemukset helsinkirekryyn: www.helsinkirekry.fi<http://www.helsinkirekry.fi>, työavain KUVA-01-11-21

Hakuaika päättyy 28.3.2021.