Työpaikkailmoitus

Projektisuunnittelija Suomen kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimusta koskevaan selvityshankkeeseen

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry. hakee projektisuunnittelijaa Suomen kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimusta koskevaan ympäristöministeriön rahoittamaan selvityshankkeeseen. Hankkeen kesto on kaksi kuukautta.
Hankkeessa on tarkoitus :

  *   kartoittaa kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen kotimaiset toimijat ja tutkimusympäristöt
  *   selvittää alojen keskeisiä tutkimusteemoja, tutkimusyhteistyötä, rahoituslähteitä ja julkaisukanavia
  *   selvittää alojen kansainvälisiä yhteistyösuuntia

Työ tapahtuu seuran hallituksen ohjauksessa ja muodostuu seuraavista päävaiheista:

  *   kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen toimijoille suunnattu verkkokysely
  *   asiantuntijahaastattelukierros
  *   kirjallisuuskatsaus
  *   raportointi

Työntekijältä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, tutkimussuuntautuneisuutta sekä perehtyneisyyttä kulttuuriympäristö- tai maisemantutkimuksen aloihin. Työskentely tapahtuu itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteydessä seuran hallituksen muodostamaan ohjausryhmään. Aiempi kokemus selvitystyöstä ja erityisesti verkkokysely- ja haastattelumenetelmistä on tarpeen. Tehtävän menestyksellinen suorittaminen vaatii hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Hanke toteuttaa Kulttuuriympäristöstrategian (2014?2020)toimeenpanosuunnitelmassa mainittua toimenpidettä 13. Tavoitteena on tuottaa raporttimuotoinen esitutkimus, jossa hahmotetaan (1) Suomessa tehtävän kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen laajuus; (2) alan tutkimuksen kannalta keskeiset yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut toimijatahot; (3) tutkimushenkilöstön ja jatko-opiskelijoiden määrä; (4) kulttuuriympäristö- tai maisemantutkimuksen tärkeimmät tieteelliset painotukset ja yhteydet muihin tutkimusaloihin; (5) alan olennaisimmat julkaisufoorumit ja tutkimusrahoituksen lähteet; sekä (6) soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen suhde perustutkimukseen.

Tehtävä täytetään kesäkuussa 2016 ja työskentely tapahtuu elo-syyskuussa 2016. Palkkaus on 2 200?2 400 euroa kuukaudessa. Seura ei pysty tarjoamaan työtä varten tiloja tai laitteistoa.

Tehtävään voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja työsuunnitelman sekä CV:n Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran puheenjohtajalle Hannu Linkolalleosoitteeseen hannu.linkola[at]ymparisto.fi<http://ymparisto.fi/> (+358 40 577 3974). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan koulutustausta, kokemus tutkimus- ja selvitystyöstä, kielitaito sekä lyhyt kuvaus siitä, miksi hanke kiinnostaa. Työsuunnitelman tulee esitellä menetelmälliset ja ajalliset suuntaviivat hankkeelle. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 16.5.2016.

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry<https://kulttuuriymparistotutkimuksenseura.wordpress.com/>
Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43197/Kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6strategia_2014.pdf?sequence=1>
Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana (toimeenpanosuunnitelma)<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155049/kulttuuriymparisto%20yhteisena%20voimavarana.pdf?sequence=1>

Terveisin,
Hannu Linkola (puheenjohtaja)
<mailto:>

Kai Ylinen (sihteeri)
<mailto:>