Työpaikkailmoitus

Projektitutkija 55 % (Aboagora-hanke)

Projektitutkija 55 % (Aboagora-hanke)

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa kulttuurihistorian oppiaineessa on haettavana projektitutkijan osa-aikainen (55 %) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.2.2018–31.10.2018

Aboagora on vuosittainen symposiumi, joka edistää tieteiden ja taiteiden välistä vuoropuhelua. Aboagora on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Donner-instituutin yhteishanke. Vuonna 2018 Aboagora järjestetään 22.–24. elokuuta ja siihen liittyvä Falling Walls Lab Turku 2018 -tutkijakilpailu syksyllä 2018. Tapahtumat ovat nyt suunnitteluvaiheessa.

Projektitutkijan työtehtäviin kuuluu sekä Aboagora-symposiumin että Falling Walls Lab Turku -tutkijakilpailun koordinointi, rahoitushakemusten tekeminen (säätiöt) ja muut projektitoteutukseen liittyvät tehtävät (tiedotus, viestintä, kilpailutukset, neuvottelut, sidosryhmä- ja yhteistyökumppaniviestintä ja budjettiseuranta).

Projektitutkijan tehtävää hakevalta edellytetään

·      työkokemusta kansainvälisten tieteellisten tapahtumien järjestämisestä.

·      Lisäksi edellytetään erinomaisia kommunikaatiotaitoja (erityisesti englanniksi),

·      organisaatiokykyä,

·      kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä

·      budjettiseurannan kokemusta.

·      Ansioiksi luetaan atk-taidot, www-julkaisemisen osaaminen,

·      kulttuurialan tuntemus ja

·      kokemus tapahtumien järjestelytehtävistä.

·      Työ tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tason 2 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1 985,85 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 15.12.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on Turun yliopiston Avoimet tehtävät –verkkosivulla hakuilmoituksen yhteydessä:

http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/tule-meihin-toihin/avoimet-tehtavat/Sivut/home.aspx  

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainittu liite: CV eli ansioluettelo.

Lisätietoja antaa professori Hannu Salmi, sähköposti: , puh. +358 50 329 0276

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. 040 864 9486.
 
 
Aboagora – Between Arts and Sciences

http://aboagora.fi/