Työpaikkailmoitus

Projektitutkija Suomen Rautatiemuseoon

Haemme Suomen Rautatiemuseoon projektitutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka kesto on 6 kk. Tehtävälle saattaa olla luvassa jatkoa riippuen rahoituksesta.

Projektitutkijan tehtävänä on tutkia suomalaisen rautatieverkon eri osuuksien kulttuurihistoriallisia piirteitä, historiallisia kerrostumia, kohteiden yhteyksiä ympäristöönsä ja aikaansa sekä arvoluokittaa radan varren kohteita. Työ tehdään Suomen Rautatiemuseon ja Väyläviraston ohjauksessa ja aikaisempia malleja sekä ohjeita hyödyntäen. Käytännön työhön kuuluu maastokäyntejä, arkisto- ja kirjastotutkimusta sekä loppuraportin laatiminen lähdeviitteineen. Väylävirasto julkaisee raportin omalla julkaisualustallaan ja sitä tullaan jatkossa hyödyntämään radan kunnostustöiden yhteydessä, koska sen avulla ymmärretään radan eri kerrostumien kulttuurihistoriallisia piirteitä, arvoja ja säilyttämisen tarpeita.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on jokin museoaine. Painotamme myös kokemusta kulttuuriympäristötyöstä, inventoinneista, historiallisesta tutkimuksesta ja arkistoaineiston käytöstä tutkimuksessa. Erittäin tärkeää on myös hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Toivomme henkilöltä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta asennetta historian tutkimusta, rautatiehistoriaa ja museotoimintaa kohtaan sekä valokuvaustaitoa.

Työsuhteessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa ja Museoalan työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy Museoalan TES:n mukaan koostuen peruspalkasta ja mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.

Työ alkaa viimeistään 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset + CV sähköpostitse 1.8.2021 mennessä osoitteeseen .

Tiedusteluihin vastaa museonjohtaja Tiina Lehtinen p. 040 8625 243 ja , kesäloma-aikaan nopeammin vastauksen saa puhelimitse.

 

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen rautatiealan vastuumuseo, joka toimii Hyvinkäällä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Museo on perustettu vuonna 1898 ja sitä ylläpitää Rautatiemuseon Säätiö. Museo tallentaa, nostaa esiin ja ylläpitää rautatiealan ja siihen liittyvien toimijoiden historiaa. Museo tarjoaa elävää rautatiehistoriaa tapahtumien, näyttelyiden ja nostalgialiikenteen muodossa. Museossa vierailee vuosittain noin 27 000 kävijää.