Artikkelipyyntö

Puolalais – suomalainen historiaseminaari Varsovassa

Call for papers: Puolalais – suomalainen historiaseminaari Varsovassa lokakuussa 2016

Puolan Tiedeakatemian Historia-Instituutti on päättänyt järjestää Puolalais-suomalaisen historiakonferenssin lokakuussa 2016 Varsovassa ja kutsuu suomalaisia osanottajia. Konferenssin todennäköisimmät päivät ovat 25.-26.10.2016, mutta asia varmistuu lähiaikoina.

Konferenssiin toivotaan esitelmiä, jotka käsittelevät

–       Suomen ja Puolan asemaa Venäjän keisarikunnassa

–       Suomen ja Puolan suhteita maailmansotien välillä

–       Suomi ja Puola toisessa maailmansodassa

–       Suomi ja Puola Neuvostoliiton vaikutuspiirissä v. 1945 jälkeen

On tietenkin hyvä, jos pystyy esittämään myös jonkinlaisia vertailuja maiden välillä, mutta pääasiassa puolalaiset esitelmöitsijät tulevat esittelemään Puolan vaiheita ja toivovat suomalaisten esittelevän Suomen tapausta.

Puolalaiset ovat luvanneet järjestää majoituksen ja lounaat 5–7 suomalaiselle osallistujalle. Matkakustannuksiin he eivät kuitenkaan valitettavasti pysty osallistumaan.

Kutsujana ja yhdyshenkilönä toimii puolalaisten puolelta Puolan Tiedeakatemian Historia-Instituutti ja professori Marek Kornat, joka johtaa Varsovan yliopistossa Totalitarististen järjestelmien ja toisen maailmansodan osastoa. Professori Kornat on toimittanut runsaasti Puolan diplomatian dokumentteja vuoden 1938 jälkeiseltä ajalta ja tutkinut Puolan historiaa maailmansotien välisellä ajalla sekä puolalaista sovjetologista ajattelua.

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 1.4. mennessä professori Vesa Varekseen, Turun yliopisto, Poliittisen historian oppiaine (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos), .