Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija 2.1.2020 lähtien Savonlinnan maakuntamuseoon

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata Etelä-Savon rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Etelä-Savon alueen kuntien osalta, sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu, sekä rakennetun ympäristön selvitysten ohjaaminen. Lausuntotyöskentelyn lisäksi tehtävään sisältyy tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutuksiin sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Rakennustutkija palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön korjaustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään neuvottelutaitoja, kykyä toimia tiimeissä sekä tietojärjestelmien tuntemusta ja hyvää suomen kielen taitoa – monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävässä vaaditaan ajokortti. Tehtävä on kokopäiväinen ja vakinainen.

Savonlinnaan haetaan rakennustutkijaa, joka hoitaa jatkossa Museoviraston puolesta asiantuntijaviranomaisena pääasiassa kaavoitukseen, kaava- ja rakennussuojeluun sekä mahdollisuuksien mukaan restaurointiin liittyviä asioita Etelä-Savossa. Museovirasto toimii vuoden 2020 alusta maakunnassa asiantuntijaviranomaisena vain valtion omistamien kiinteistöjen sekä erityislakikohteiden (laki rakennusperinnön suojelusta, valtion omistamien rakennusten suojelusta annettu asetus, kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta) suojelu- ja restaurointiasioissa ml. lausunnot.

Rakennustutkijan tehtävän täyttäminen on edellytyksenä sille, että Savonlinnan maakuntamuseo voi saada alueellisen vastuumuseotehtävän ja säilyä valtionosuuden piirissä vuodesta 2020 lähtien.

Tehtävä täytetään, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Savonlinnan maakuntamuseolle alueellisen vastuumuseon aseman.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Työ alkaa 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, johon liitetään opintotodistukset ja CV toimitetaan Kuntarekry.fi:n kautta 28.10.2019 klo 15:00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.