Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija Lahden museoon

Lahden museot hakee palvelukseensa RAKENNUSTUTKIJAA

Lahden kaupunginmuseo toimii Päijät-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Museon tavoitteena on edistää lahtelaista ja päijäthämäläistä kulttuuria museotoiminnan keinoin sekä tukea alueen kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Rakennustutkija sijoittuu museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikköön, jossa työskentelee tutkimuspäällikön lisäksi kaksi rakennustutkijaa, arkeologi, korjausrakentamisen asiantuntija, aluetaidemuseotutkija sekä maakuntamuseotutkija. Lahden museot uudistuvat voimakkaasti lähivuosina uusien näyttelytilojen avautumisen sekä useiden työtehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä. Lahdessa pääset kehittämään omaa työtäsi osana nuorekasta ja innovatiivista työyhteisöä.

Rakennustutkija on osallisena Päijät-Hämeen kuntien maankäyttöhankkeissa, suojelukohteiden korjausrakentamishankkeissa sekä purkulupien ja avustushakemusten käsittelyssä. Rakennustutkija huolehtii yhdessä museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikön muiden asiantuntijoiden kanssa siitä, että kulttuuriympäristön arvot ja kulttuuriperintö laajasti ymmärrettyinä otetaan huomioon ihmisten elinympäristöjen suunnittelussa. Keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat viranomaislausuntojen ja kannanottojen kirjoittaminen, viranomais- ja muihin maankäyttöneuvotteluihin osallistuminen sekä maastokatselmusten tekeminen. Viranomaistehtävien lisäksi työhön kuuluvat kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja dokumentaatio tietojärjestelmiin sekä neuvonta- ja asiantuntijatehtävät ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennustutkijan tehtävien hoitoon soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään hyviä esiintymis- ja neuvottelutaitoja, kokemusta tietokantatyöstä sekä paineensietokykyä.

Tehtävä täytetään ensin sijaisuutena 1.9.-31.12.2020, minkä jälkeen tehtävä vapautuu vakinaista täyttöä varten. Peruspalkka on KVTES:n mukaan 2646,27 e/kk. Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 10.6.2020 klo 15.00 mennessä.
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennustutkija-292937/

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Hannu Takala, 050 559 4158,
sekä rakennustutkija Päivi Siikaniemi, 050 518 4590,