Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija Porvoon museoon

Porvoon museo – Itä-Uudenmaan maakuntamuseo hakee rakennustutkijaa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävä täytetään 1.10.2019 alkaen.

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Itä-Uudenmaan alueen kuntien osalta, sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu, sekä rakennushistoriaselvitysten ohjaaminen.

Lausuntotyöskentelyn lisäksi tehtävään sisältyy tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutuksiin sekä  sidosryhmäyhteistyöhön.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään riittävää kielitaitoa, esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja sekä tietojärjestelmien tuntemusta.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Ajokorttikin on hyödyksi. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määriytyvät KVTE:in mukaan.

Lisätietoja: rakennustutkija Juha Vuorinen 040 580 7627.

Hakemukset lähetetään 31.8.2019 mennessä museonjohtaja Marina Catanille.

Porvoon museo, Raatihuoneenkatu 21, 06100 Porvoo

www. porvoonmuseo.fi