Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija Savonlinnan maakuntamuseoon

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata Etelä-Savon rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Etelä-Savon alueen kuntien osalta sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu sekä lisäksi rakennetun ympäristön selvitysten ohjaaminen. Lausuntotyöskentelyn lisäksi tehtävään sisältyy tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan tilaisuuksiin sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Rakennustutkija palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön korjaustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään neuvottelutaitoja, kykyä toimia tiimeissä sekä tietojärjestelmien tuntemusta ja hyvää suomen kielen taitoa – monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävässä vaaditaan ajokortti. Tehtävä on kokopäiväinen ja vakinainen.

Savonlinnan maakuntamuseo toimii Etelä-Savossa alueellisena vastuumuseona museotoiminnan edistämisen ja kulttuuriympäristötyön osalta. Savonlinnan Riihisaaressa sijaitseva museo on keskittynyt Saimaan kulttuurihistorian ja erityisesti Saimaan sisävesiliikenteen historian tallentamiseen ja esittelemiseen.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Työ alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Hakemukset, johon liitetään opintotodistukset ja CV toimitetaan Kuntarekry.fi:n kautta 27.11.2020 klo 12 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Linkki ilmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennustutkija-322102/

Lisätietoja: Museonjohtaja Nikke Kaartinen, , 044 417 4460 ja Maakuntatutkija Jorma Hytönen, , 044 417 4463