Työpaikkailmoitus

Rakennustutkijan tehtävä Kainuun Museossa 1.8.2018 alkaen

Kainuun Museo toimii maakuntamuseona kahdeksan kunnan alueella. Rakennustutkijan tehtäviin kuuluu rakennetun kulttuuriperinnön vaaliminen Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti, viranomaistehtävät kaavoitus- ja suojeluprosesseissa, rakennusperinnön hoidon neuvonta ja kulttuuriperintökasvatus. Lisäksi rakennustutkija osallistuu museon näyttelytoimintaan ja yleisötyöhön.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan toimistotyöaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Edellytämme:
Ylempää korkeakoulututkintoa, joka sisältää museoalaan liittyviä oppiaineita, työkokemusta museoalalta sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Arvostamme:
Aloitteellisuutta, hyviä tietotekniikan taitoja, kykyä itsenäiseen työhön ja hyviä yhteistyötaitoja.

Muut tiedot:
Tehtävä vapautuu nykyisen rakennustutkijan siirtyessä eläkkeelle. Rakennustutkija tekee viranomaistyötä tiiviissä yhteistyössä museon arkeologin sekä alueellisten viranomaisten kanssa.

Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungilta irtisanotut ja lomautetut työntekijät, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Lisätietoja:
Lisätietoja antaa museonjohtaja Antti Mäkinen, p. 0447100450, .

Yleistä:
Hakemukset pyydetään toimittamaan 28.5.2018 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa http://kuntarekry.fi/.