Työpaikkailmoitus

Rakennustutkijan tehtävä Kainuun Museossa

Rakennustutkijan tehtävä Kainuun Museossa 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Alueellisena vastuumuseona kahdeksan kunnan alueella toimiva Kainuun Museo tunnetaan alueellaan tärkeänä kulttuuriympäristötoimijana ja maakunnallisen verkoston keskeisenä osana. Museo etsii nyt ammattitaitoiseen joukkoonsa rakennustutkijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Rakennustutkijan tehtäviin kuuluu rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen museon laatiman alueellisen työn suunnitelman mukaisesti. Tärkeimpiä työtehtäviä ovat asiantuntijaviranomaisen tehtävät kaavoitus- ja suojeluprosesseissa sekä maankäyttöhankkeissa. Olennainen osa työtä on myös rakennus- ja purkulupien ja avustushakemusten käsittely sekä rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvonta. Tehtävään kuuluu lisäksi museon rakennusinventointitietojen ylläpito, päivittäminen ja saatavuuden kehittäminen sekä kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja dokumentaatio tietojärjestelmiin.

Lisäksi rakennustutkija osallistuu muun henkilöstön kanssa museon muuhun työhön, kuten museotoiminnan kehittämiseen, näyttelytoimintaan ja yleisötyöhön.

Rakennustutkija seuraa alueensa rakennetun kulttuuriympäristön muutoksia, reagoi niihin ja osallistuu muun muassa niiden dokumentointiin. Tehtäviin kuuluu myös oman toimialansa viranomaisyhteistyö ja tiedottaminen. Kulttuuriympäristöasioissa rakennustutkija työskentelee tiiviissä yhteistyössä Kainuun Museon arkeologin kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää museoalaan liittyviä oppiaineita. Katsomme eduksi työkokemuksen museoalalta, kulttuuriympäristön viranomaistoiminnasta tai muista kulttuuriympäristön hoidon tehtävistä. Arvostamme alalla käytettävien tietojärjestelmien ja kainuulaisten kulttuuriympäristöjen tuntemusta. Työssään rakennustutkija tarvitsee aloitteellisuutta, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, hyviä tietotekniikan taitoja, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, verkostoitumiseen sekä paineen sietoon. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön maakunnallisessa tehtävässä.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan toimistotyöaikaa (36 t 15 min viikossa). Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 23.6.2022 klo 12 mennessä sähköisesti osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/
Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Rakennustutkija Kainuun Museo”.

Organisaation kuvaus

Kajaani on 37 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus ja maakunnan korkeimman osaamisen, monipuolisimman elinkeinoelämän sekä erikoiskaupan ja palvelujen keskus. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Lyhyet välimatkat takaavat, että Kajaanissa arki on helppoa ja sujuvaa. Vahvuutemme on neljä vuodenaikaa ja luonto on lähellä aivan kaupungin ytimessäkin, lännessä avautuu Kainuun meri, Oulujärvi.
Kajaani on pitkät perinteet omaava kulttuurikaupunki. Eino Leino ja Elias Lönnrot liittyvät tiiviisti kaupungin historiaan. Laajat harrastusmahdollisuudet tanssista hiihtoon täyttävät vapaa-ajan tarpeet ja naapurissa Vuokatissa on maan suurin ja monipuolisin vapaa-ajan ja matkailun keskus.

Lisätietoja:
Lisätietoja antaa museonjohtaja Antti Mäkinen, p. 044 7100450, e-mail muotoa <mailto:>.