Työpaikkailmoitus

Rakennustutkijan vakituinen työsuhde Kymenlaakson museossa

Merikaupunki Kotka on kansainvälisesti verkostoitunut Itämeren vetovoimainen kasvukeskus ja seudullaan suurin työnantaja. Maakunnallisena keskusmuseona toimiva Kymenlaakson museo sijaitsee Kotkan kantasatamassa Merikeskus Vellamossa keskellä satamakaupungin karheaa, monikerroksista rakennettua kulttuuriympäristöä. Vellamossa toimii dynaaminen ja monialainen asiantuntijayhteisö arkkitehtuurisesti yhdessä Suomen hienoimmista rakennuksista. Kymenlaakson kulttuuriympäristöt ovat monimuotoisia, joen halkomia teollisuusyhteisöjä ja viljavaa maalaismaisemaa, meren rannikkoa ja saaristoa.

Merikaupunki Kotkassa on haettavana rakennustutkijan vakituinen työsuhde Kymenlaakson museoon.

Rakennustutkijan tehtäviin kuuluvat kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvät viranomais- ja asiantuntijatehtävät, kulttuuriympäristökasvatus ja alueellinen yhteistyö. Kymenlaakson museolla on Museoviraston kanssa yhteistyösopimus rakennetun kulttuuriympäristön hoidosta. Tehtävään kuuluu myös aktiivista ja osallistavaa yhteistyötä Kotkan kaupunkisuunnittelun ja asukkaiden kanssa sekä arkkitehtuurikohteiden tuotteistamista matkailumarkkinointiin ja alueen vetovoimatekijöihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja työkokemus kulttuuriympäristöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Monipuolinen ja vaativa tehtäväkenttä edellyttää yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, erilaisten projektien ja hankkeiden hallintaa sekä kielitaitoa. Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, organisointitaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä. Kokemus digitaalisista sovelluksista, tuotteistamisesta, pedagogiikasta ja palvelumuotoilusta lasketaan eduksi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväkohtainen palkka on 2 607 €/kk + mahdolliset työkokemuslisät.

Toimi täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa museotoimenjohtaja Kirsi Niku +358 40 706 9643.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti linkistä http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=89429&JobLanguage=fi_FI. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA.

Hakuaika tehtävään päättyy 30.10.2015 klo 15.00.