Työpaikkailmoitus

Rakennustutkijan virka, Vaasan museot

RAKENNUSTUTKIJAN VIRKA / VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT
Tehtävä:
Pohjanmaan maakuntamuseona ja aluetaidemuseona toimiva Vaasan kaupungin museot etsii palvelukseensa rakennustutkijaa 4.1.2016 tai sopimuksen mukaan. Työaika on toimistotyöaika 36,25 h viikossa.

Rakennustutkijan tehtävänä on rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen ja kulttuuriympäristössä tapahtuvien muutosten seuranta Museoviraston kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Työtehtäviin kuuluvat rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät, lausunnot ja suojeluasiat, inventointi- ja dokumentointityö, korjausneuvonta ja tutkimus.

Vaasan kaupungin museoiden toimialoja ovat kulttuurihistoria, taide ja luonnontiede. Museoyksiköitä ovat Pohjanmaan museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Tikanojan taidekoti ja Vanhan Vaasan museo. Pohjanmaan museon yhteydessä toimii Terranova – Merenkurkun luontokeskus.
Kelpoisuusvaatimukset :
Soveltuva korkeakoulututkinto. Museo toimii kaksikielisellä alueella, mikä edellyttää molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa (kielitodistus).

Arvostamme kokemusta viranomaisyhteistyöstä ja lausuntoprosesseista sekä toiminta-alueen tuntemusta. Kokemus rakennushistoriallisista sekä kulttuuriympäristöinventoinneista lasketaan eduksi. Ajokortti on tehtävässä välttämätön. Rakennustutkija tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa sekä kaupunki-organisaation sisällä, minkä vuoksi arvostamme yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.
Yleistä :
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan. Virassa on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
Muut tiedot :
Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa http://rekrytointi.vaasa.fi. Hakuaika päättyy 20.11.2015 klo 16.15

Mahdolliset haastattelut viikolla 49. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.
Yhteystiedot :
Alueellisen toiminnan päällikkö Erkki Salminen, puh. 0408405862,
Julkaisupäivämäärä: 3.11.2015
Hakuaika päättyy: 20.11.2015 16:15:00