Työpaikkailmoitus

Raseborgs museum söker en ny museichef.

Raseborgs museum söker en ny museichef.

Vill du bli en del av vårt härliga team? Är du intresserad av ett spännande arbete inom museibranschen där du får ta del av de bästa bitarna från det förflutna och samtidigt tänka innovativt inför framtiden?

Som ett kulturhistoriskt museum förvaltar vi dryga 45 000 museiföremål samt över 800 000 fotografier och negativ. Museet består av tre utställningsenheter: Ekta med omkringbelägna byggnader i centrum av Ekenäs, Forngårdens museum i Snappertuna samt det regionala samlingsmagasinet Leira, där samlingar från olika museer i västra Nyland förvaras.
Till Raseborgs museum hör även Västra Nylands museum, som är ett regionalt ansvarsmuseum. Museet har myndighetsansvar för byggda kulturmiljöer och arkeologiskt kulturarv och i uppgiften ingår även främjandet av den regionala museiverksamheten i västra Nyland.
Planerandet av en ny konstmuseibyggnad i samband med Ekta har inletts och byggnaden kommer enligt planerna att stå färdig sommaren 2022. Museichefen är aktivt med i planerandet och genomförandet av verksamheten i den nya konstmuseibyggnaden.
Vi förväntar oss att du professionellt kan leda museets verksamhet och har insikt i ekonomi och administrativt arbete. Du har ledarskapserfarenhet inom kultur- eller museifältet och kan leda och utveckla verksamheten strategiskt; från myndighetsuppgifter till publik verksamhet. Tillsammans med ditt team har du möjlighet att utveckla tillgängligheten till museets olika expertisområden för våra besökare och kunder.

Är du vår blivande museichef? Du är den vi söker om du uppfyller följande behörighetsvillkor:
– du har avlagt en lämplig högre högskoleexamen
– du har ledarskapserfarenhet
– du är förtrogen med museets ansvarsområden och har avlagt grundstudier i museologi
– du har utmärkta muntliga och skriftliga språkkunskaper i det ena inhemska språket och goda i det andra
Därtill värdesätter vi erfarenhet av kommunalförvaltning, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, ett utvecklingsorienterat arbetssätt samt förtrogenhet gällande projekt och samarbetsnätverk.

På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet.

Tilläggsinfo: bildningsdirektör Tina Nordman tel: 019 289 2140 eller tf. museichef Lena Dahlberg 019 289 2503

Sök: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/museichef-338507/

 

Raaseporin museo etsii uutta museonjohtajaa.

Haluatko osaksi ihanaa tiimiämme? Oletko kiinnostunut jännittävästä työstä museoalalla, missä parhaat palat menneisyydestä kohtaavat innovatiivisen tulevaisuuden?

Kulttuurihistoriallisena museona kokoelmiimme kuuluu noin 45 000 museoesinettä ja runsaat 800 000 valokuvaa ja negatiivia. Museossa on kolme näyttely-yksikköä: Ekta sitä ympäröivine rakennuksineen Tammisaaren keskustassa, Forngårdenin talomuseo Snappertunassa ja alueellinen kokoelmakeskus Leira, jossa säilytetään Länsi-Uudenmaan eri museoiden kokoelmia.
Raaseporin museoon kuuluu myös Länsi-Uudenmaan museo, alueellinen vastuumuseo, jolla on viranomaisvastuu rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asioista ja jonka tehtäviin kuuluu myös alueellisen museotoiminnan edistäminen Länsi-Uudenmaan alueella.
Uuden taidemuseorakennuksen suunnittelu Ektan yhteyteen on käynnissä ja hanke valmistuu suunnitelmien mukaan kesällä 2022. Museonjohtaja osallistuu aktiivisesti uuden museorakennuksen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Odotamme valittavalta ammattimaista otetta museon toiminnan johtamiseen ja talouden ja hallinnollisen työn osaamista. Omaat johtamiskokemusta kulttuuri- tai museoalalta ja sinulla on kyky johtaa ja kehittää toimintaa strategisesti; viranomaistehtävistä yleisötoimintaan. Yhdessä museon henkilökunnan kanssa sinulla on mahdollisuus kehittää museotyön eri osa-alueita paremmin saavutettaviksi kävijöillemme ja asiakkaillemme.

Oletko tuleva museonjohtajamme? Valittavalta edellytetään:
– soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
– johtajakokemusta
– perehtyneisyyttä museon vastuualueisiin ja museologian perusopintoja
– yhden kotimaisen kielen erinomaista ja toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
Lisäksi arvostamme kokemusta kunnallishallinnosta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämisorientoitunutta työskentelytapaa, perehtyneisyyttä hanketyöskentelyyn sekä kykyä verkostoitua.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p. 019 289 2140 tai vt. museonjohtaja Lena Dahlberg p. 019 289 2503

Hae: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/museonjohtaja-338507-1/