Työpaikkailmoitus

Rauman kaupungin sivistystoimialan kulttuuri- ja museopalvelut hakee museoamanuenssia

Rauman kaupungin sivistystoimialan kulttuuri- ja museopalvelut hakee museoamanuenssia toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Museoamanuenssi vastaa omalta osaltaan Rauman museon museopalveluiden tuottamisesta ja niiden kehittämisestä, sekä omaan tehtävänkuvaan liittyvästä kehittämisestä ja museon tehtäväkenttään liittyvästä tutkimuksesta. Museoamanuenssin toimeen liittyy oman alan asiantuntijatyötä, kuten vastaaminen valokuva- ja arkistokokoelmiin liittyvästä tietopalvelusta sekä omalta osaltaan esinekokoelmia ja museon tehtäväkenttää koskevasta tietopalvelusta ja näyttely- ja muihin projekteihin liittyvästä tutkimustyöstä. Museoamanuenssi vastaa omalta osaltaan museon kokoelmahallintajärjestelmän kehittämisestä.

Tehtävään kuuluu muiden kuin asiakaspalvelutyöhön osallistuvien määräaikaisten työntekijöiden perehdyttämistä. Museopedagogiikan ja muun opastustyön toteuttaminen on olennainen osa työnkuvaa, sekä yhdessä tekstiilikonservaattorin kanssa vastuu kokoelmien luetteloinnista.

Museoamanuenssi toimii tarvittaessa museointendentin sijaisena. Museointendentin poissa ollessa museoamanuenssi vastaa museon päivittäisestä toiminnasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on museoalan ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää museoalan kokemusta ja osaamista sekä hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Valitulla tulee olla kokemusta näyttelyiden järjestämisessä ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamisessa. Valitulta edellytetään erinomaista suomen- ja sujuvaa englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävään valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla täytettäväksi sisäisin järjestelyin.

Lisätietoja:
http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/museo/