Artikkelipyyntö

Sibelius-Akatemian Trio-lehden artikkelikutsu

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Se on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita.

Trion julkaiseminen ja toimittaminen on siirtynyt journal.fi-palveluun ja jatkuvaan kirjoitushakuun, joten käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden Journal.fi-alustalle. Numeroiden deadlinet ovat noin juhannuksen ja itsenäisyyspäivän tienoilla.

Trio ottaa vastaan artikkeleita kesäkuun numeroon vielä 10.12.2021 mennessä. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri seuraavassa lehdessä.

Lue kirjoittajaohjeet ja julkaisuehdot Trion verkkosivuilta (linkki).

Lisätietoja trio (at) uniarts.fi

tai päätoimittaja MuT, FM Ulla Pohjannoro (at) uniarts.fi