Työpaikkailmoitus

Sihteerin toimi Suomen kirkkohistoriallisessa seurassa

HAKUILMOITUS 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on yksi vanhimmista suomalaisista tieteellisistä seuroista ja ainoa kirkkohistoriaan keskittynyt tieteellinen seura Suomessa. Se on sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan että Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. 

Seuran toiminta kohdistuu tieteelliseen julkaisutyöhön, julkaisujen myyntiin ja markkinointiin, kirkkohistorian uusimpia tutkimustuloksia esittelevään kokoustoimintaan sekä kirkkohistoriallisen tutkimuksen kannalta arvokkaan arkistoaineksen kokoamiseen ja tallentamiseen. Seura julkaisee vuosittain 3–5 tieteellistä monografiaa sekä vuosikirjan. Jokaisesta monografiasta tehdään erillinen julkaisupäätös asiantuntijalausuntojen perusteella. 

Seura hakee mukaan toimintaansa

SIHTEERIÄ

jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, seuran yleisestä toiminnasta vastaaminen ja toiminnasta tiedottaminen. Sihteeri toimii yhteistyössä puheenjohtajan, kustannusjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää työskentelyä Helsingissä. Tehtävästä maksetaan vuosittain palkkio.

Edellytämme:
– Kirkkohistoriallista yleissivistystä
– Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä
– Hyvää organisointikykyä ja kokemusta aikataulutetusta työstä
– Sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn ja seuran toiminnan monipuoliseen kehittämiseen

Lisätietoja antaa seuran sihteeri Sini Mikkola () ja puheenjohtaja Tuija Laine (, puh. 050 346 8352). Seuran toiminnasta on lisätietoja myös kotisivulla: www.skhs.fi

Vapaamuotoiset hakemukset (hakemus + ansioluettelo) pyydämme toimittamaan 30.9.2014 mennessä osoitteeseen: Suomen kirkkohistoriallinen seura, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto. 

Työ alkaa 1.1.2015. Perehdytys toimeen tapahtuu syyskaudella 2014.