Työpaikkailmoitus

SKS hakee palvelukseensa toimitussihteeriä ja kahta tutkijaa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura, joka toimii tutkimuslaitoksena, muistiorganisaationa ja kulttuurijärjestönä. Sen osastot ovat arkisto, kirjasto, tutkimusosasto, kustantamo ja FILI – kirjallisuuden vientikeskus. Seuraan kuuluu runsaat 3 000 jäsentä. SKS:n palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä henkilöä.

SKS hakee palvelukseensa määräaikaiseen työsuhteeseen toimitussihteeriä

Toimitussihteeri työskentelee henkilöhistoriallisiin verkkojulkaisuihin erikoistuneessa SKS:n biografiakeskuksessa ja vastaa yksikön sähköisestä asiakaspalvelusta. Tehtäviin kuuluu myös Kansallisbiografian ja muiden verkkojulkaisujen päivittäminen sekä osallistuminen uusien verkkojulkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimitussihteeri työskentelee SKS:n tutkimusosastolla läheisessä yhteistyössä muiden SKS:n avoimen tieteen ja kulttuuriperinnön hankkeiden työntekijöiden kanssa.

Edellytämme vähintään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta humanistiselta alalta sekä vahvaa tietoteknistä osaamista. Arvostamme kokemusta verkkojulkaisujen toimitustyöstä, 1800-luvun kotimaisten kielten tuntemusta sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Työ tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua humanistisen alan verkkojulkaisemisen kehitykseen SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä työyhteisössä.

Toimitussihteerin tehtävä on määräaikainen ja se täytetään ajalle 1.2.–31.12.2016 ellei hakijan kanssa toisin sovita.

Toimita hakemuksesi 18.1.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ja merkitse viestin aihekenttään ”Toimitussihteeri”.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Kirsi Keravuori p. 040 534 7418, soittoaika 7.1. ja 12.1.2016 klo 13–16.

 

SKS hakee palvelukseensa määräaikaiseen työsuhteeseen tutkijaa

Tutkija työskentelee SKS:n tutkimusosastolla Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä, jossa laaditaan nyt editioita Aleksis Kiven tuotannosta. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä toimituspäällikkö ja kaksi tutkijaa sekä määräaikaisia tutkimusavustajia.

Tutkijan työtehtävät painottuvat Aleksis Kiven Seitsemää veljestä koskevaan tutkimustyöhön, erityisesti romaanin kirjallisuuden- ja perinteentutkimuksellisten piirteiden selittämiseen edition kommentaariviitteiden muodossa. Edellytämme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa työtehtäviin soveltuvalta alalta sekä kykyä pitkäjänteiseen, erityistä tarkkuutta vaativaan työskentelyyn. 1900-lukua edeltävän kirjallisuuden, kansanperinteen ja Raamatun sekä 1800-luvun suomen ja ruotsin tuntemus katsotaan eduksi.

Työ Edithin tutkijana tarjoaa mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kriittisten editioiden toimittamisen käytäntöjä Suomessa sekä olla osa SKS:n tutkimusosaston monitieteistä tutkimusyhteisöä.

Tutkijan tehtävä on projektiluonteinen ja se täytetään noin 9 kuukauden kestoiseksi määräajaksi 1.4.2016 alkaen tai kuten hakijan kanssa sovitaan.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 18.1.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen . Kirjoita viestin aihekenttään otsikoksi ”Tutkija, Kivi”.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, puh. 0400 908 056, soittoajat 7.1. ja 12.1. klo 13.00–15.00.

 

SKS hakee palvelukseensa määräaikaiseen työsuhteeseen tutkijaa

Tutkija työskentelee SKS:n tutkimusosastolla ja vastaa Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon tieteellisen digitaalisen edition toimitustyöstä hankkeen julkaisuvaiheessa. Hän laatii transkriptioita suomen- ja ruotsinkielisistä kirjeteksteistä sekä osallistuu verkkojulkaisun suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkija toimii yhteistyössä muiden SKS:n avoimen tieteen ja kulttuuriperinnön hankkeiden toteuttajien kanssa, ja hänellä on tukenaan toimituskunta.

Edellytämme vähintään ylempää korkeakoulututkintoa työtehtäviin soveltuvalta alalta, vankkaa kokemusta 1800-luvun suomen- ja ruotsinkielisistä teksteistä sekä aikakauden kulttuurihistorian syvällistä tuntemusta.  Kokemus verkkojulkaisujen toimitustyöstä lasketaan eduksi.

Työ tarjoaa tilaisuuden syventyä kirje-edition toimitustyöhön ja osallistua humanistisen alan sähköisen julkaisemisen kehittämiseen osana SKS:n monitieteistä tutkijayhteisöä.

Tutkijan tehtävä on määräaikainen ja se täytetään ajaksi 1.3.2016–28.2.2017 ellei hakijan kanssa toisin sovita.

Toimita hakemuksesi 31.1.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ja merkitse viestin aihekenttään ”Tutkija, Lönnrot”.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Kirsi Keravuori p. 040 534 7418, soittoaika 19.1.2016 klo 14–16 ja 22.1. klo 10–12.