Työpaikkailmoitus

Sosiaalihistorian professuuri Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta hakee

PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävän ala on sosiaalihistoria.

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tieteenaloiltaan ja oppiainevalikoimiltaan se on maan monipuolisin yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on kaksi laitosta, sosiaalitieteiden laitos ja politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, joissa on yhteensä 13 oppiainetta. Näiden lisäksi tiedekunnassa toimii Kuluttajatutkimuskeskus ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti sekä monitieteisiä tutkimusverkostoja. Tiedekunnassa on yli 4 000 tutkinto-opiskelijaa, joista lähes 700 on jatkotutkinto-opiskelijoita. Maistereita valmistuu vuosittain 350, kandidaatteja 400 ja tohtoreita runsaat 40. Lisätietoja verkkosivulta http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävän ala on sosiaalihistoria.

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Tehtävä sijoittuu talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen, jossa on nyt haettavan apulaisprofessorin / professorin lisäksi 1 professori (taloushistoria) ja 2 yliopistonlehtoria (toinen puoliksi poliittisen historian oppiaineen kanssa). Tutkijoita ja tohtorikoulutettavia on talous- ja sosiaalihistorian oppiaineessa noin 10. Oppiaineesta valmistuu vuosittain noin 15 maisteria ja 1–2 tohtoria.

Professorilta / apulaisprofessorilta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä tehdä korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa opetusta. Professorin / apulaisprofessorin tulee osallistua tohtorikoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä hankkia tutkimusrahoitusta. Professorilta edellytetään lisäksi kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Apulaisprofessorilta edellytetään julkaisuilla tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.

Menestyksekkäällä hakijalla on laaja-alaiset tutkimus- ja opetusansiot sosiaalihistorian alueella ja yhteiskuntahistorian (social science history) metodologiassa. Hakijoita arvioitaessa otetaan huomioon myös ulkomainen tieteellinen työskentely, korkeatasoinen kansainvälinen julkaiseminen, kansainväliset yhteistyöverkostot sekä menestys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa. Tehtävään valittavan opetus sijoittuu Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmaan.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei hankkinut koulusivistystään suomeksi tai ruotsiksi, edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän palkka on noin 4500-
8000 €/kk riippuen mihin urapolun vaiheeseen valittava henkilö sijoittuu sekä hänen tieteellisestä ansioituneisuudestaan.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

•    Ansioluettelo
•    Julkaisuluettelo, ks. www.helsinki.fi/socialsciences/administration/positions/open
•    Vapaamuotoinen selvitys (enintään viisi sivua) hakijan tieteellisestä toiminnasta (kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja toiminta tiedeyhteisössä)
•    Opetuskokemusta ja -ansioita koskeva selvitys (enintään kolme sivua, esimerkiksi yliopistoportfolio, ks. www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/hallinto/yliopistoportfolio_ohjeet.pdf)
•    Lyhyt (1-2 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua tieteellisessä toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tiedekunta voi hakuajan päätyttyä pyytää osaa heistä toimittamaan 10 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille. Hakijat tallentavat erillisestä pyynnöstä julkaisut yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään hakemuksensa liitteiksi, jos sitä heiltä hakuajan päätyttyä erikseen pyydetään.

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtaja Juri Mykkänen, puh. + 358-(0)50 448 440, juri.mykkanen(at)helsinki.fi

Hae viimeistään 05.10.2016

Hakuinformaatio alla olevasta linkistä

https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/professoriapulaisprofessori-sosiaalihistoria