Työpaikkailmoitus

Statens historiska museer: lediga jobb

* Chef för Statens historiska museum

* Forskningschef

* Regionchef till Linköping

* Kommunikationschef

Statens historiska museer växer efter årsskiftet med ytterligare tre museer då myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet går samman med oss. Som en följd av detta har vi organiserat om Statens historiska museer och söker därför fyra ny chefer; chef för Historiska museet, FoU-chef, kommunikationschef samt regionchef till uppdragsverksamheten vid Arkeologerna i Linköping.

Nu behöver jag er hjälp att sprida detta så att vi når så många kompetenta, potentiellt nya kollegor som möjligt. Nedan ligger en länk till vår sida där de olika tjänsterna finns beskrivna. Några av tjänsterna har sista ansökan redan på fredag.

http://shmm.se/lediga-jobb/