Apuraha

Stipendier att söka

Stipendier att söka
Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom historia, kulturhistoria, etnologi, folkloristik, teologi, kyrkohistoria, miljövård, teknologi, ekonomi, statistik, musikvetenskap, rättshistoria, bildkonst och tonsättning samt för svenska språkets fortbestånd och för tryckningsbidrag.

Närmare uppgifter om kriterier för ansökan rörande de enskilda ämnesområdena hittar du under ”Stipendier enligt ämnesområde”. Läs också anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant.

Ansökan görs på ansokan.sls.fi som är öppen 1.9–28.9.2018.

För närmare information kontakta eller forskningsadministratör Kajsa Rytikoski 09 618 771 19.