Työpaikkailmoitus

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisuus

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana sukupuolentutkimuksen oppiaineen yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.1.2018–30.6.2018 (mahdollista että sijaisuus jatkuu kesäkuun jälkeen)

Sukupuolentutkimuksen yliopistolehtorin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti perustutkintotasoista ja kansainväliseen maisteriohjelmaan liittyvää opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä.  Lisäksi yliopistolehtori ottaa osaa oppiaineen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hallintotehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös itsenäinen tieteellinen tutkimustyö.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot.

Eduksi katsotaan kokemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen hyvä tuntemus.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 865,30–3 851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 20.10.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja noin viiden sivun mittainen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/opetus-ja-tutkimustehtavat.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa sukupuolentutkimuksen professori Marianne Liljeström, sähköposti: , puh. 029 450 3438, 040-5879377

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, sähköposti: , puh. 040 8649486.