Artikkelipyyntö

Sukupuolten ajat – Genders through time – Genus i tiden

Kutsu työryhmiin  / Call for Abstracts DL 7.9.2017

Sukupuolten ajat – Genders through time – Genus i tiden

23–25.11.2017 / November 23–25 2017

Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland

Päivien nettisivut / Official website

Kaikki työryhmät (Fi+Eng) (https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017/Cfpfin)

Working groups (Eng) (https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017/wsenglish)

 

Email:

 

TYÖRYHMÄT / WORKING GROUPS

 

1. Väkivalta ja sukupuoli

2. Naisviha verkossa – Syrjinnän kulttuurit, teknologia ja tunnetalous

3. Väkivallan sukupuolittuneet muodot, merkitykset ja representaatiot

4. Feminismin aallot, sukupolvet ja niiden tutkimus

5. Sukupuoli antiikin ja keskiajan maailmassa: roolimallit ja rajat

6. Sota, sukupuoli ja sukupolvet

7. Sukupuoli, marginaaliryhmät ja sosiaalinen työ

8. Sukupuoli, ikä ja aika

9. Teoria ajan hampaissa

10. Pojat ja poikuudet menneisyydestä nykyisyyteen ja tulevaisuuden odotuksiin / Boys and Boyhoods from Past to Present and Future

11. Miehet ja maskuliinisuudet jälleen muutoksen kourissa?

12. Filosofia, sukupuolet ja aika

13. Aktivismien teoriat, työkalut ja tulevaisuudet  / Theories, Tools and Futures of Activisms

14. Lastensuojelun ja lapsen edun ajat ja sukupuolet

15. Hoivan aika

16. Perhesuhteet, sukupuoli ja aika

17. Affektiivisen suhteet

18. Intensiivinen äitiys, intensiivinen työ

19. Äitiys, ruumiillisuus ja aika

20. Tytöt, ääni ja ruumiillisuus ajassa

21. Sukupuolitetun ruumiin uudet normit: fat acceptance ja kehopositiivisuus?

22. Sukupuolitettu kansalaisuus 1800- ja 1900-lukujen kasvatuksessa ja koulutuksessa

23. Feministinen tietäminen ja politiikka

24. Sukupuolen ajat koulutuksessa ja kasvatuksessa

25. Sukupuolistuneet työmarkkinat ja työn käytännöt

26. Feministisen pedagogiikan käytännöt – toiminnallinen työpaja

27. Sukupuolittunut poikkeavuus varhaismodernina aikana: noituus, juoppous ja lapsensa surmanneiden vanhempien mielentilan määrittely (suljettu, ennalta valmisteltu työryhmä)

28. Tackling with Temporalities, Cultures and Locations of ’Gender’ and ’Development’: From Global Sisterhood to Queer Dystopias

29. Time and Temporality in Migration Control: Intersectional Perspectives

30. Gender Issues in Sport, Exercise, and Physical Education

31. Feminist and Posthumanist Worldings of Science Fact and Fiction in the Anthropocene

32. Gender, Language and the Shifting Rationalities of Work

33. Genders and Working Life at Different Phases of Life

34. Genders through Times in Historical Sources

35. Gender, Sexuality and the Politics of Memory

36. Politics of Masculinity and/or Femininity in Different Times and Places

37. Feminist Colour-IN: A Practice-Based Workshop (open for all, no abstract needed)

38. Wise Women and the Myth of Gynocide. The Witchcraft Narrative and its Impact on the European Women’s Movement (closed, scheduled papers)

39. Trade, Business and Gender during the Early Modern Period (closed, scheduled papers)

 

OHJEET

 

Työryhmäesitelmien abstrakteja otetaan vastaan 7.9.2017 asti. Abstraktit lähetetään sähköpostilla suoraan työryhmien vetäjille. Otsikoi esityksesi. Abstraktien pituus noin 250–300 sanaa. Liitä mukaan nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä yliopistosi tai muun organisaatiosi nimi. Työryhmään hyväksymisestä ilmoitetaan 9.10.2017 mennessä.

Työryhmät pidetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työryhmätiloissa on käytössä audiotekniikka, joten toivomme, että esiintyjät valmistavat esityksestään muutaman dian, joilla esittelevät keskeisimmät ajatuksesta ja helpottavat näin esitysten seuraamista. Keskustelupuheenvuorot ja kysymykset voi esittää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

INSTRUCTIONS

Abstracts (250–300 words) for oral workshop presentations should be send no later than 7.9.2017 to the workshop coordinators by email. Please include the title of your presentations, your name, email address and university or other institutional affiliation. Authors of accepted abstracts will be notified 9.10.2017.

 

The language of the workshop may be Finnish, English or both (please look at the workshop description). Given the multilingual nature of the conference, we strongly encourage all participants to use presentation slides and other visual aids in order to allow participants to follow presentation argumentation as easily as possible. Comments and questions may be in either Finnish, Swedish or English.

Tervetuloa Jyväskylään! Welcome to Jyväskylä!

Jenny Säilävaara
Konferenssisihteeri
Sukupuolentutkimuksen päivät 2017
Sukupuolten ajat / Genders through time / Genus i tiden