Artikkelipyyntö

Suomalainen kolonialismi – mistä siinä on kyse?

Kutsu suomalaisen kolonialismin tutkijoiden tapaamiseen

Suomalainen kolonialismi – mistä siinä on kyse?

Nykytutkimuksessa on haastettu perinteinen ajatus (imperialismista ja) kolonialismista pelkkänä alueiden valtaamisena ja hallintana. Huomio on kiinnitetty esimerkiksi ilmiön laajempiin globaaleihin vaikutuksiin ja kolonialismin katvealueisiin ja -kansoihin, joiden on aiemmin tulkittu olleen korkeintaan kolonialismin sivustaseuraajia. Myös Suomessa on pitkään vallinnut käsitys siitä, ettei suomalaisilla ollut roolia kolonialismissa. Meiltä puuttuu yhä historiallinen ymmärrys siitä, miten menneisyytemme kietoutuu globaaliin kolonialismiin ja millä tavoin suomalaiset ovat olleet osallisina kolonialismin käytännöissä.

Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa toimiva Suomalaisen kolonialismin historia: Tieto, talous ja mielikuvat 1850-1960 -hanke haastaa vanhan, mutta edelleen yleisen käsityksen siitä, ettei Suomella ole ollut osallisuutta kolonialismissa. Esitämme, että kolonialistinen ajattelutapa vaikutti myös Suomessa olennaisesti ja kietoutui suomalaisuuden rakentumiseen. Esimerkiksi kolonialismiin olennaisesti kuulunut rasismi, ajatukset valkoisten ylemmyydestä ja taloudellista hyötyä tavoitteleva maailmankuva ovat olleet perustavia rakennusaineita suomalaiselle yhteiskunnalle.

Haluamme tutustua muihin samankaltaisten teemojen parissa työskenteleviin ja rakentaa monitieteistä tutkijaverkostoa. Kutsumme nyt eri alojen tutkijoita järjestämäämme seminaariin kertomaan suomalaisen kolonialismin teemoihin liittyvistä tutkimuksistaan ja tutkimusideoistaan. Seminaari pidetään Turussa perjantaina 6.4.2018 klo 10–16. Aiheet voivat käsitellä esimerkiksi suomalaisten osallisuutta koloniaalisissa hankkeissa maailmalla tai kolonialismin ilmenemisen muotoja ja vaikutuksia Suomessa.

Toivomme lyhyitä abstrakteja 21.3. mennessä osoitteeseen raimer(at)utu.fi. Ohjelma julkistetaan 28.3. mennessä ja seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Raita Merivirta (raimer(at)utu.fi).

Lisätietoja: finnishcolonialism.wordpress.com