Artikkelipyyntö

Suomalaiset ja Pohjois-Amerikan Asutuskolonialismi

Artikkelikutsu

Suomalaiset ja Pohjois-Amerikan Asutuskolonialismi

Rani-Henrik Andersson ja Janne Lahti, toim.

Suomessa on viime aikoina käyty kiihtyvää keskustelua kolonialismista, sen ilmenemistavoista ja roolista Suomen historiassa. Yksi keskeinen teema jota ei ole vielä lähemmin tarkasteltu on suomalaiset ja suomalaisuus Pohjois-Amerikan asutuskolonialismin viitekehyksessä. Sijoittamalla suomalaiset ”asuttajat” – siirtolaiset, tiedemiehet, tutkimusmatkailijat virkamiehet, kauppiaat ym. – Pohjois-Amerikan historiaan nimenomaan asutuskolonialistisessa tarkastelussa pystymme lähestymään suomalaisia osana valloituksen, maananastuksen, ja alkuperäisasukkaiden eliminoimisen historiaa. Kirjamme ideana on siis tutkia suomalaisia toimijoita asutuskolonialismin kentässä, osana sen rakenteita, prosesseja ja nykypäivän perintöjä.

Kirjan artikkelit esittävät moniäänisen, monivivahteisen ja monikerroksisen kuvan suomalaisuudesta Pohjois-Amerikan asutuskolonialistisessa historiassa. Yksittäiset artikkelit voivat käsitellä niin yksilöjä, ryhmiä, kuin yhteisöjä, ne voivat tutkia valtiollista asutuskolonialismia tai muita ei-valtiollisia toimijoita. Ne voivat testata asutuskolonialistisen viitekehyksen rajoja, sekä myös suomalaisuuden rajoja. Maantieteellisesti ne voivat sijoittua nykyisten Yhdysvaltojen ja Kanadan alueelle ja ajallisesti ne voivat ulottua nykypäivästä aikaan jolloin alkuperäiskansat, Yhdysvallat, Espanja, Britannia, Ranska, Venäjä ja Ruotsi kilpailivat näistä alueista.

Artikkelien tulee olla ennen julkaisemattomia, pituudeltaan n. 7000-9000 sanaa (mukaan lukien viiteet).

Aikataulu:

Kesäkuu 2020, kirjasopimus

Joulukuu 2020, ekat vedokset toimittajille

Helmikuu 2021, valmiit artikkelit kustantajalle

loppuvuosi 2021/alkuvuosi 2022, kirjan julkaisu

Lähetä artikkeliehdotuksesi (maksimi 1 sivu) ja cv (maksimi 2 sivua) kirjan molemmille toimittajille, FT Rani-Henrik Anderssonille () ja FT Janne Lahdelle () 05.06.2020 mennessä.