Työpaikkailmoitus

Suomen Historiallinen Seura etsii harjoittelijaa uudistamaan kotisivujaan

Suomen Historiallinen Seura hakee harjoittelijaa uudistamaan Seuran kotisivut (http://www.histseura.fi/). Harjoittelijan tulee tuntea historia-alan toimintaa, erilaisia viestinnän muotoja sekä omata tietoteknisiä taitoja, erityisesti wordpress-pohjaisia sivustoja, ja kokemusta erilaisesta sosiaalisen median viestinnästä. Tehtävään haetaan mielellään historia-alan maisteria/tohtoriopiskelijaa. Tehtävään valittavalta edellytetään paitsi tietoteknisiä taitoja ja alan tuntemusta myös innostusta asiaan, oma-aloitteisuutta ja ideointikykyä. Työ tulee tehdä lokakuun 2016 aikana. Työstä maksetaan kertaperusteinen korvaus (tuntipalkka 40 euroa/tunti). Hakuaika päättyy 26.9. klo 16.      

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Maarit Leskelä-Kärjelle (). Hakemuksesta tulee käydä ilmi paitsi lyhyt CV myös tehtävään soveltuva työkokemus ja tehtävän vaatimat yllä luetellut taidot sekä lyhyesti alustavia näkemyksiä kotisivujen uudesta ilmeestä.