Työpaikkailmoitus

Suomen historian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

Suomen historian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Suomen historian oppiaineen yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018–31.7.2019

Suomen historian oppiaineessa tutkimuksen ja opetuksen painopisteenä on Suomen historian liittäminen laajempiin yhteyksiin, osaksi Euroopan ja koko maailman historiaa. Oppiaineen tutkimukselliset painopistealueet liittyvät vanhempaan historiaan, sukupuolinäkökulmiin sekä työn ja liike-elämän historiaan. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja opetusvastuu, johon sisältyy opetusta ja ohjausta perustutkintotasolla kuten HOPS-ohjausta, metodiopetusta ja opinnäytetöiden ohjausta ja arviointia. Tehtäviin kuuluu myös jatkokoulutukseen osallistuminen, tutkijaseminaarin koordinointityötä, tutkimushankkeiden ideointia ja valmistelua sekä omaa tutkimustyötä. Lisäksi yliopistonlehtori osallistuu oppiaineen ja laitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä oppiaineen tiedottamiseen ja alumniyhteistyöhön.

 

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kokemusta yliopisto-opetuksesta ja -ohjauksesta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyneisyys tehtäväalaan, alan tutkimus, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot.

 

Eduksi katsotaan kansainvälinen tutkimustoiminta ja ajantasainen tuntemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen painopistealueista.

 

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5–7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2865,30–3851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 10.4.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja noin viiden sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen historian professori (ma.) Johanna Ilmakunnas, sähköposti: , puh. +358 50 341 6426.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. +358 40 864 9486.