Työpaikkailmoitus

Suomen kansallismuseon yli-intendenttiä

Suomen kansallismuseoon haetaan yli-intendenttiä
 
Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa.
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen museo. Museoviraston osana Kansallismuseo kehittää oman kokoelma- ja yleisötoiminnan rinnalla maan yleistä museotointa sekä toimii yhteistyössä kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja välittämiseksi. Suomen kansallismuseo toimii useassa museo- ja nähtävyyskohteessa.
 
Virka on viraston yhteinen.  Virka on sijoitettu Suomen kansallismuseon Kokoelmat-osaston Kulttuurihistorialliset kokoelmat ja asiantuntijapalvelut -yksikköön.
Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.9.2014.
Hakuaika päättyy: 26.8.2014 klo 16.00
Työpaikan katuosoite: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki.

Viran/tehtävän kuvaus:
Yli-intendentin tehtävänä on toimia Kulttuurihistorialliset kokoelmat ja asiantuntijapalvelut -yksikön esimiehenä. Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kulttuurihistoriallisten kokoelmien hallinnasta ja tutkimisesta.  Yli-intendentti johtaa yksikön toimintaa Museoviraston strategian ja asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti taloudellisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Yli-intendentti vastaa yksikön prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä, tulostavoitteiden toteutumisesta ja toimintaa koskevasta raportoinnista. Lisäksi yli-intendentti osallistuu museoiden väliseen yhteistyöhön kokoelma-asioissa.
 
Hakijalta odotamme: Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto historiassa tai kulttuurien tutkimuksessa.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä yksikön toimialaan kuuluviin tehtäviin, museoalan ja kokoelmatoiminnan tuntemusta. Eduksi katsotaan tehtävää tukeva tieteellinen jatkokoulutus ja kokemus projektien vetämisestä. Lisäksi edellytetään johtamistaitoa, erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa neuvottelu- ja esiintymistaitoa.
 
Kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito, erityisesti englannin kielen hyvä taito ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi.
 
Tehtävän palkkaus: Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 10 (3 488,96€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.
 
Työaika: virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.
 
Lisätietoja tehtävästä antaa kokoelmajohtaja Eija-Maija Kotilainen, puh. 040 128 6431, .
Hakemukset pyydetään toimittamaan 26.8.2014 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän työavain on 600-141-14. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu 2 a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän työavain 600-141-14.