Työpaikkailmoitus

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura etsii hankekoordinaattoria Kulttuurivoltti –hankkeelle

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura etsii hankekoordinaattoria Kulttuurivoltti –hankkeelle. Kyseessä on määräaikainen, puolipäiväinen toimi aikavälillä 1.2.2015-31.12.2015. Työsuhde jatkuu vuoden 2016 loppuun mikäli rahoitus varmistuu. Palkkaus 1500 € / kk.

Kulttuurivoltti -hanke tuottaa kuntia palvelevan verkkopalvelun, joka auttaa koulutuksen järjestäjiä luomaan kulttuurikasvatussuunnitelman omaan kuntaansa. Verkkopalvelun käyttöönoton tueksi järjestetään valtakunnallinen koulutuskiertue vuonna 2016. Tiedote hankkeesta: http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/hankkeet/kulttuurivoltti/

Hankekoordinaattorin tehtävänä on:

     – suunnitella hankkeen tuottama verkkopalvelu yhdessä työryhmän kanssa (2015)

     – suunnitella ja tuottaa valtakunnallinen koulutuskiertue (2016)

     – koordinoida hankkeen työryhmätyöskentelyä

     – kilpailuttaa ulkopuoliset palvelut ja tilaukset, esim. verkkopalvelun tekninen toteutus

Haemme koulu- ja kasvatusympäristön tuntevaa viestinnän osaajaa jolla on edellytyksiä koulutuskiertueen järjestämiseen. Hakijalta odotamme:

     – vankkaa viestinnän osaamista, erityisesti kouluille suunnatun viestinnän hallintaa
     – näkemystä viestiä monikanavaisesti, esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa
     – kyvykkyyttä valtakunnallisen koulutuskiertueen tuottamiseen
     – erinomaista kielellistä ilmaisua
     – kyvykkyyttä itsenäiseen työskentelyyn, tiimityöskentelyyn ja projektinhallintaan
     – kokemusta kasvatusalan toimijoista
     – kiinnostusta kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatukseen

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry on avoin kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintökasvatusta.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti suosituksineen 6.1.2014 mennessä. Haastattelut 12.1.2015 alkaen.

Lisätietoja:

kasvatustyön kehittäjä Marja Laine (lomalla 22.12.2014-6.1.2015)

puh: 040 801 9069