Apuraha

Suomen Muinaismuistosäätiön avustushaku 7.–31.10.2019

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr perustettiin vuonna 2013 tukemaan vuonna 1870 perustetun Suomen Muinaismuistoyhdistys ry –  Finska Fornminnesföreningen rf:n toimintaa.

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia.

Säätiö on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut tarkoitustaan myöntämällä  avustuksia ja tukemalla taloudellisesti arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimukseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen.

Säätiön avustukset arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilta valmistuneille (FM, FT) tiedotus- ja julkaisutoimintaan ovat haettavissa 7.10.–31.10.2019. Haku sulkeutuu 31.10.2019 klo 16 Suomen aikaa.

Vuonna 2019 avustuksiin on haettavissa yhteensä 7 000 euroa.

Avustuksia haetaan sähköisesti.
Hakemuslomake ja lisätietoa avustusten hakemisesta:

http://muinaismuistosaatio.fi/