Artikkelipyyntö

Suomen Museo 2018: Vaikea kulttuuriperintö – Unwanted heritage

KIRJOITUSKUTSU: SUOMEN MUSEO 2018
(for English see below)

VAIKEA KULTTUURIPERINTÖ

Kirjoituskutsu seuraavaan Suomen Museo -vuosikirjaan on voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun (31.12.) asti.

Pyydämme halukkailta kirjoittajilta noin 200 sanan laajuisen tiivistelmän, josta käyvät ilmi tarjottavan artikkelin tai katsauksen asiayhteys ja pääkysymykset sekä keskeiset johtopäätökset. Tiivistelmä lähetetään päätoimittaja Outi Järviselle sähköpostitse word-tiedostona.

Suomen sisällissodan muistovuonna 2018 on ajankohtaista pohtia, mikä tutkimuksessa, museoissa, kulttuuriperinnön suojelussa tai siitä julkisesti puhumisessa on hankalaa, haastavaa, epäsopivaa, torjuttua, vaiettua, ahdistavaa, unohdettua. Miksi? Onko mitään tehtävissä? Kuka ottaa vastuuta ja kenen ehdoilla? Milloin, jos ei nyt?

Avainsanoja voivat olla sodat, eturistiriidat, valta ja alistaminen, ääriliikkeet, aineellisen tai henkisen kulttuurin väärinkäyttö, välinpitämättömyys, kulttuurierot, vihapuhe, häpeä, tabut, yksilönvapaus, tietosuoja, tutkimusetiikka, politiikka, raha.

Suomen Museo 2018 osallistuu ajankohtaiskeskusteluun, joka käy kuumana muun muassa ICOMissa. Tervetuloa kirjoittamaan!

 

VUOSIKIRJA

Suomen Museo on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisu, joka on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1894 (www.muinaismuistoyhdistys.fi)

Yhdistys edistää arkeologian, kansatieteen, taidehistorian ja kulttuurihistorian tutkimusta, kuten myös muita museokokoelmiin kohdistuvia tutkimusaloja kuten folkloristiikka, numismatiikka ja museologia. Tieteellinen seura herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.

Artikkeleiden kohdalla noudatetaan anonyymiä vertaisarviointikäytäntöä.
Suomen Museo on Julkaisufoorumin luokassa 1.

Vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita, kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja.  Sarja kannustaa maamme museoita käymään keskustelua aineistonkeruusta, esineiden ja perinteen säilyttämisestä sekä näihin liittyvän tiedon välittämisestä ja vastaanottajista.

OHJEITA

Suomen Museon julkaisukielet ovat suomi (tiivistelmä englanniksi) ja englanti.

Vertaisarvioidun artikkelin kokonaispituus on korkeintaan 35 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit, lähdeluettelon, alaviitteet ja kuvatekstit. Kuvien enimmäismäärä on kymmenen (10 valokuvaa, piirrosta, karttaa tai lyhyttä taulukkoa). Laajojen (yli 1 sivu) taulukoiden tai luetteloiden julkaisemisesta tulee sopia päätoimittajan kanssa jo käsikirjoitusvaiheessa.

Suomenkielisen tutkimusartikkelin englanninkielisen tiivistelmän laajuus on korkeintaan 2000 merkkiä. Tämäkin sisältyy artikkelin enimmäispituuteen.

Katsausten ja puheenvuorojen enimmäispituus on 10 000 merkkiä ja kuvia korkeintaan kolme.

Kirjoittaja on vastuussa tekstinsä kielenhuollosta.

Suomen Museo painetaan paperiniteenä ja tulee 6 kuukauden embargon jälkeen avoimesti luettavaksi internetiin. Kirjoittaja vastaa artikkelinsa kuvien tekijänoikeuksista ja oikeudesta julkaista artikkeli kuvineen verkossa.

Aikataulu 2018:
tammikuussa  toimituskunta arvioi artikkelitarjoukset
22.1. mennessä tieto ehdotusten hyväksymisestä kirjoittajille ja kirjoitusohjeet
30.4. mennessä koko käsikirjoitus valmiiksi, kuvitus mukaan lukien
touko- ja kesäkuussa vertaisarviointikierros ja palaute
15.9. mennessä artikkeli valmiiksi vertaisarviointikommentit huomioituina; tutkimusartikkelin englanninkielinen tiivistelmä valmiina
syyskuussa toimitustyö taittoa varten
lokakuussa taitto ja painatus
5.11. mennessä Suomen Museo 2018 ilmestyy
5.5.2019 julkaisu avoimesti saataville verkkoon

 

OTA YHTEYTTÄ

Päätoimittaja Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Toimituskunnan sihteeri Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com

Toimituskunnan jäsenet        

Yli-intendentti, dosentti Petri Halinen (Museovirasto)
Dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto)
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Kokoelmapäällikkö, dosentti Leena Paaskoski (Lusto – Suomen Metsämuseo)
Yliopistonlehtori, dosentti Renja Suominen-Kokkonen (Helsingin yliopisto)
Museolehtori, dosentti FT Leena Svinhufvud (Designmuseo)
Dosentti Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto)

 

CALL FOR PAPERS: SUOMEN MUSEO 2018
(edellä suomeksi)

UNWANTED HERITAGE

The call for papers for the journal Suomen Museo 2018 is open until the end of the calendar year 2017 (31st December).

The authors are invited to present an abstract of ca. 200 words in English or Finnish. The abstract illustrates the context and key questions in the suggested article or review and relevant conclusions. Please send your abstract to the Editor-in-Chief Outi Järvinen as a Word file.

The memorial year to the Finnish Civil War 1918 gives a motive to discuss what makes a research topic, an item in museum collections and exhibitions or the protection of a piece of material or immaterial heritage an unwanted one and difficult to touch upon.

For what reasons does a heritage issue become inconvenient, unsuitable, oppressive, repressing, forgotten? Could this be helped and how? Who takes the responsibility, and on whose terms? When – if not today?

A few keywords to consider: wars, conflicts of interest, power and repression, extremism, misuse of material or immaterial culture, carelessness, cultural clash, hate speech, shame, taboos, individual freedom, data protection, research ethics, politics, money.

Calling for debate on unwanted heritage in Finland and the neighbouring countries, the Editorial Board refers to international up-to-date discussions, like the ICOM Conference 2017.

We wish You warmly welcome to join Suomen Museo 2018!

 

THE JOURNAL

Suomen Museo is the annual publication of the Finnish Antiquarian Society and published since 1894 (www.muinaismuistoyhdistys.fi)

The Society promotes research in the fields of archaeology, ethnology, art history and cultural history, alongside with folkloristics, numismatics, museology and other museum-related studies. The goal is to support scholarly and public interest to cultural heritage.

A double-blind peer-review process is applied to the articles. Our Publication Forum classification is level 1 (www.julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum).

The journal welcomes research articles, book or exhibition reviews and argumentation on other current issues. Museums are strongly encouraged to contribute Suomen Museo to discuss collecting, preservation and research of cultural heritage and public relations.

PRACTICAL INFORMATION

Suomen Museo is published in two languages: Finnish (with English summaries) and English.

The final length of a peer-reviewed article must not exceed 35 000 characters, including spaces, list of references, notes, and figure captions. The maximum number of illustrations (photos, drawings, maps, short tables) is ten (10). Large tables or lengthy lists (over one page) can be attached to an article by the permission of the editor-in-chief.

The English abstract of a research article in Finnish is max 2000 characters.

The final length of reviews and short notes is max. 10 000 characters, with max 3 illustrations.

The authors carry full responsibility for the language check of the final manuscript.

Suomen Museo is a paper media. After an embargo of 6 months it will be available for free open access as PDF on the Internet. The authors should possess the copyright for the illustrations and all other material in the article both for printing and open access publishing.

The timetable 2018:
January: Review of abstracts by the editorial board
22 January: Invitation to the authors and writing instructions 
30 April: Final dead line for manuscripts, including illustrations
May- June: Peer-review and feedback
15 September Final dead line for revised articles with illustrations
English summaries (for peer-reviewed articles in Finnish) ready
September: Editorial work
October: Lay-out and printing
5 November: Publishing of the printed version of Suomen Museo 2018
5 May 2019: Publishing of the open access version on the Internet

 

CONTACT

Editor-in-Chief:  Outi Järvinen, e-mail outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Secretary for the Editorial Board: Mervi Suhonen, e-mail misuhone(a)gmail.com

The Editorial Board                 

Chief Intendant, Adjunct Professor Petri Halinen (National Board of Antiquities)
Adjunct Professor Ildikó Lehtinen (University of Helsinki)
Head of Museum Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Collection Manager, Adjunct Professor Leena Paaskoski (The Finnish Forest Museum Lusto)
University Lecturer, Adjunct Professor Renja Suominen-Kokkonen (University of Helsinki)
Museum Lecturer, Adjunct Professor Leena Svinhufvud (Design Museum Helsinki)
Adjunct Professor Tuukka Talvio (University of Helsinki)