Työpaikkailmoitus

Suomen Rooman-instituutin johtajan toimi 1.8.2017–31.7.2020

Johtajan toimi Suomen Rooman-instituutissa haettavana kaudelle 1.8.2017–31.7.2020

Suomen Rooman-instituutti on Roomassa toimiva tieteellinen tutkimuslaitos, jonka päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä taiteellisia aloja arkkitehtuuri ja kuvataide, mutta myös muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tieteen lisäksi instituutin tehtävänä on edistää suomalaista taidetta.

Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi johtajan toimen instituutissa. Toimi täytetään 1.8.2017 alkaen kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta syystä pidentää johtajan toimikautta.

Johtajan tehtävänä on toteuttaa kautensa aikana itsenäinen tutkimushanke. Hän johtaa ja kehittää instituutin tutkimus- ja opetustoimintaa, johon kuuluu oman tutkimuksen lisäksi työryhmän kokoaminen tieteellisten kurssien osanottajista.

Hakijan tulee olla tieteellisesti pätevä jollakin instituutin keskeisellä tutkimusalalla. Instituutin pääkieliä ovat suomi, ruotsi ja italia. Hyvä englannin kielen taito on edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Valintaperusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja soveltuvuus instituutin tieteellisen toiminnan vahvistamiseen, hakijan tieteelliset ja opetukselliset ansiot, hallinnollinen kokemus ja yhteistyökyky. Eduksi katsotaan toimintaympäristön ja instituutin toiminnan tuntemus, tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon lisäksi yksityiskohtainen tutkimus- ja opetussuunnitelma, niitä tukeva rahoitussuunnitelma (ml. ulkopuolinen rahoitus) sekä suunnitelma instituutin toiminnan kehittämisestä johtajakauden aikana. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Hakemukset on toimitettava 30.6.2016 klo 16 mennessä sähköpostitse mieluiten pdf:nä säätiön hallituksen puheenjohtajalle pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtoselle (, p. 040 560 9879). Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja säätiön asiamies (, p. 050 576 2355).

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org

Hakuilmoitus pdf-tiedostona: http://irfrome.org/wp/wp-content/uploads/2016/05/IRF-johtaja-2017-2020-hakuilmoitus.pdf