Apuraha

Suomen Rooman-instituutin tutkijaresidenssipaikat keväälle 2020 haettavana

Suomen Rooman-instituutti julistaa haettavaksi tutkijaresidenssijaksot Suomen Rooman-instituutissa. Residenssipaikkoja voivat hakea opiskelijat, tutkijat, taiteilijat sekä toimittajat ja tietokirjailijat. Hakuaikana residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät. Residenssipaikkahakuja järjestetään kahdesti vuodessa.

Tässä haussa voi hakea residenssipaikkoja joiden alkamispäivä on ajanjaksolla 1.1.2020–30.6.2020. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa lyhyempi jakso. Hakuaika koskien syyslukukauden 2020 residenssipaikkoja on 1.10–31.10.2019.

Hakija voi olla etukäteen yhteydessä instituutin intendenttiin residenssijakson ajankohtaa ja pituutta koskien.

Hakemukseen tulee liittää perustelut residenssijakson tarpeellisuudelle työ- tai tutkimussuunnitelman muodossa (max. 2 sivua). Suunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä takia työskentely juuri Roomassa olisi hakijan kannalta tärkeää.

Residenssin asukkailta edellytetään aktiivista osallistumista instituutin toimintaan ja siellä järjestettävään tieteelliseen ohjelmaan.

Hakemukset toimitetaan instituutin intendentti Simo Örmälle (orma[at]irfrome.org) viimeistään 30.4. Intendentti myös vastaa residenssipaikkoja koskeviin tiedusteluihin.