Työpaikkailmoitus

Suomen Sukututkimusseura hakee järjestöpäällikköä

SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA HAKEE JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävä täytetään vakinaisena 1.6.2015 alkaen. Koeaika on neljä kuukautta.

Järjestöpäällikön tehtäviin kuuluu monikanavainen seuran toiminnasta tiedottaminen ja seuran verkkosivuston, sosiaalisen median välineiden ja tietokantapalveluiden ylläpito. Lisäksi järjestöpäällikkö suunnittelee ja toteuttaa seuran koulutustilaisuuksia eri puolilla maata ja avustaa seuran julkaisemien oppaiden toimittamisessa.

Etsimme järjestöpäälliköksi henkilöä, joka on oma-aloitteinen, innovatiivinen ja ulospäinsuuntautunut ja jolla on kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja suomalaisen historiantutkimuksen ja arkistotoimen tuntemusta. Projektihallintataidot ja sukututkimuksen yhdistyskentän tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Odotamme hakijoilta hyvää suomen, ruotsin ja englannin suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää joustavuutta työajoissa ja matkustamista kotimaassa.

Hakuaika päättyy 12.4.2015.

Hakemus palkkatoiveineen lähetetään sähköpostitse osoitteella pt.kuusiluom(at)genealogia.fi. Lisätietoja antaa puhelimitse toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma, puhelin 050 3313 856.

Suomen Sukututkimusseura on noin 6.000 jäsenen valtakunnallisesti toimiva suku- ja henkilöhistorian tieteellinen seura, jonka toimisto sijaitsee Helsingissä. Seura harjoittaa julkaisutoimintaa, tuottaa koulutus- ja tietokantapalveluja, ylläpitää erikoiskirjastoa ja vastaa sukututkijoiden edunvalvonnasta.