Työpaikkailmoitus

Suunnittelija, Jyväskylän yliopiston kulttuuri- ja tieteenhistorialliset museokokoelmat

Tule kehittämään kokoelmatyötä Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen tiedemuseoon. Meillä on avoinna museokokoelmista vastaavan suunnittelijan tehtävä. Haku päättyy 25.9.2022.
Ohessa linkki hakuilmoitukseemme: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frekry.saima.fi%2Fcertiahome%2Fopen_job_view.html%3Fdid%3D5600%26jc%3D2%26id%3D000013855%26lang%3Dfi%26_ga%3D2.214146192.621115851.1662369752-48876155.1635431060&data=05%7C01%7C%7C5ab03106b3d145da662f08da922362eb%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637982977939147252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jqL1GEK8ANxdBu5d8ApdjnMVleu5CO6BsGaCxiHJDk4%3D&reserved=0

Pirjo Vuorinen
Palvelupäällikkö| Service manager
Avoimen tiedon keskus | Open Science centre
Kulttuuri- ja luonnonperintöpalvelut| Heritage Services
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto | PO Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä
+358 40 550 6099