Työpaikkailmoitus

Suunnittelija Museo 2015 -hankkeen projektitiimiin Suomen museoliittoon

Suomen museoliitto hakee suunnittelijaa Museo 2015 -hankkeen projektitiimiin määräaikaiseen työsuhteeseen

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Suomen museoliiton ja Kansallisgallerian kanssa johtama museoiden yhteishanke, joka päättyy vuoden 2015 lopulla.

Hankkeessa on tähän mennessä laadittu museoiden luettelointiohje ja kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri sekä kilpailutettu yhteinen kokoelmahallintajärjestelmä. Tällä hetkellä keskeisin tehtävä on tämän kokoelmahallintajärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto. Samalla hanke jatkaa museoiden tukemista aineistojen viemiseksi Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymään sekä museoiden näkymän kehittämistä em. asiakasliittymään.

Tehtävä on määräaikainen vuoden 2015 loppuun. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.

Työpaikan katuosoite: Museovirasto, Sturenkatu 2, 00510 Helsinki

Suunnittelijan päätehtävät liittyvät museoiden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tehtäviin kuuluu mm. järjestelmän testausta, datan siivousta sekä järjestelmän käytön koulutusta museokentälle. Suunnittelijan tehtäviin voidaan sisällyttää jatkossa myös muita Museo 2015 -hankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Suunnittelijan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä muutaman vuoden työkokemusta työnkuvaan kuuluvista tehtävistä. Lisäksi edellytetään museoiden luettelointikäytäntöjen ja prosessien tuntemusta sekä kokemusta kokoelmahallintajärjestelmistä. Eduksi katsotaan tietokantojen tuntemus ja kokemus järjestelmien käyttöönotosta. Suunnittelijalta edellytetään lisäksi ryhmä- ja projektityökokemusta sekä esiintymis- ja matkustusvalmiutta. Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.  Tärkeitä ominaisuuksia ovat lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 3 (2500 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoliiton palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Museoliitossa on käytössä joustavat työaikaliukumat ja saldovapaa-järjestelmä.  Työsopimukseen sovelletaan Valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta.
 
Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Eero Ehanti, puh. 040 128 6139,
 
Tiiviit hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan viimeistään 1.8.2014. klo 16.00 sähköpostitse Suomen museoliittoon osoitteella . Hakemuksia ei palauteta.