Työpaikkailmoitus

Taidehistorian määräaikainen yliopistonlehtori

Taidehistorian määräaikainen yliopistonlehtori

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana taidehistorian oppiaineen määräaikainen yliopistonlehtorin työsopimussuhteinen tehtävä1.8.2017–31.7.2018

Tehtävä sijoittuu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen taidehistorian oppiaineeseen. Taidehistoria tutkii kuvien ja esineiden kulttuurisia ja historiallisia ilmenemismuotoja. Oppiaineen keskeisiä intressialueita ovat kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin historian ja nykyilmiöiden tutkimuksen lisäksi taidehistorian teoriat ja tutkimusmetodologia.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu opetusta perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen tasolla. Lisäksi yliopistonlehtori tekee tieteellistä tutkimusta taidehistorian alalla ja osallistuu pro gradu -töiden ja väitöskirjojen ohjaamiseen omalla erikoisalueellaan sekä tutkimushankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen. Lisäksi hän osallistuu oppiaineen, hakukohteen ja laitoksen kehittämis- ja suunnittelutehtäviin.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kokemusta yliopisto-opetuksesta ja -ohjauksesta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyneisyys tehtäväalaan, alan tutkimus, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5–7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2865,30–3851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 28.4.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella, Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa taidehistorian ma. professori Tutta Palin, sähköposti: , puh. 040 764 0092, 029 450 3489, 050 329 0976.

Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Katariina Teräs, sähköposti: , puh. 02 333 8130, 040 864 9486.