Työpaikkailmoitus

Talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee 

TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2018 lukien.

Tehtävä sijoittuu talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen, jossa on nyt haettavana olevan tehtävän lisäksi professori, apulaisprofessori, yliopistonlehtori sekä noin 30 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Oppiaineesta valmistuu vuosittain noin 15 maisteria ja 2-3 tohtoria. Talous- ja sosiaalihistoria kuuluu opintosuuntana Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin yhdessä poliittisen historian, kehitysmaatutkimuksen ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian kanssa. 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. 

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Arvostamme aktiivista ja innovatiivista tutkimustoimintaa ja kansainvälisiä julkaisuja, monipuolista määrällisten ja laadullisten historiallis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja kykyä opettaa niitä, verkottuneisuutta sekä menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. 

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat englanninkieliset asiakirjat:
• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo
• selvitys kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach….

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava, professori Antti Häkkinen, antti.hakkinen(at)helsinki.fi. 

Hae viimeistään 08.10.2017