Työpaikkailmoitus

Taloushistorian professuuri Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta hakee

PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA TALOUHISTORIAAN

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Hakuilmoitus

suomeksi: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/professoriapulaisprofessori-taloushistoria-valtiotieteellinen-tiedekunta

ruotsiksi: https://www.helsinki.fi/sv/lediga-anstallningar/professor-bitradande-professor-i-ekonomisk-historia-statsvetenskapliga-fakulteten

Englanniksi: https://www.helsinki.fi/en/open-positions/professorassociate-professorassistant-professor-in-economic-history-the-faculty-of-social-sciences