Artikkelipyyntö

Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä / Autumn Day of the Finnish Theatre Research Society

Teatterintutkimuksen seura TeaTS kutsuu esitelmöijiä Teatterimuseossa (Helsinki, Kaapelitehdas) järjestettävään syyspäivään perjantaina 8.12.2023.

Tänä vuonna syyspäivässä ei ole tarkemmin määriteltyä teemaa. Voit siis esitellä omaa ajankohtaista tutkimustasi. Esitelmien lisäksi mahdollisia ovat esimerkiksi erilaiset projektien esittelyt. Puheenvuoro voi olla muodoltaan myös useamman tutkijan keskustelu.

Kuulemme mielellämme puheenvuoroja kaikilta edustamiltamme esittävien taiteiden alueilta, niin teatterista, tanssista ja esitystaiteesta kuin niiden alalajeista. Esittäviä taiteita voit lähestyä esimerkiksi historiallisesta, filosofis-käsitteellisestä, taiteellisesta, pedagogisesta tai laajemmasta yhteiskunnallis-kulttuurisesta näkökulmasta. Myös erilaiset metodologisia kysymyksiä käsittelevät puheenvuorot ovat tervetulleita.

Puheenvuoroja voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esitelmien sopiva kesto on tarjonnasta riippuen 20–30 minuuttia, jolloin keskustelulle jää aikaa 10–15 minuuttia esitelmää kohden. Ohjelmaan voi kuulua myös lyhyempiä esittelymuotoisia puheenvuoroja. Seminaarissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, eikä esitelmistä tehdä videotallennetta.

Lähetä esitelmäehdotuksesi (200–300 sanaa) ja lyhyt cv viimeistään 21.11.2023 mennessä osoitteeseen . Lisätietoja antaa Katri Tanskanen, .

Finnish Theatre Research Society (TeaTS) invites contributions to the Autumn Day Seminar at Theatre Museum (Helsinki, Kaapelitehdas) on Friday, December 8, 2023.

The Autumn Day Seminar has no specific theme this year, but speakers are invited to present their current research. In addition, various project presentations are possible, and contributions may also take the form of a discussion by several researchers.

The society welcomes contributions from all areas of performing arts, including theatre, dance and performance art, as well as all their sub-disciplines. Speakers can approach performing arts, for example, from a historical, philosophical-conceptual, artistical, pedagogical, or broader socio-cultural perspective. Presentations on various methodological issues are also welcome.

Depending on the amount of offered contributions, the appropriate duration of the presentations is 20–30 minutes, leaving 10–15 minutes per presentation for discussion. The program may also include shorter presentations. There is no possibility of remote participation in the seminar, and no video recording will be made of the presentations.

Please send your abstract (200–300 words) and a short bio to until November 21, 2023. For more information, please contact Katri Tanskanen, .