Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on AASIA

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on AASIA

Nimitystä ”Aasia” käytti tiettävästi ensimmäisen kerran historioitsija Herodotus (noin 440 eKr) viitatessaan nykyisen Turkin itäiseen niemimaahan. Ajan myötä nimitys laajeni eurooppalaisten mielissä käsittämään yhä itäisempiä maa-alueita ulottuen lopulta koko maanosaan. Sanan etymologian on arveltu viittaavan antiikin kreikan kielen sanaan ”asu”, joka tarkoittaakin itää. Tämän ”itäisen alueen” piiristä on syntynyt mahtavia dynastioita, mullistavia keksintöjä sekä suurimpia maailmanuskontoja. Nykyään Aasia on paitsi pinta-alaltaan myös väestöltään maailman suurin maanosa. Sen kulttuurinen, poliittinen ja taloudellinen vaikutus globaaliin yhteisöön on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana.

Onko olemassa yhteistä aasialaista identiteettiä? Poikkeaako aasialainen ihmiskuva perustaltaan eurooppalaisesta? Miten Intiassa, Kiinassa, Japanissa tai Saudi-Arabiassa ymmärretään käsite ”Aasia”? Miten maailmanhistoriaa kerrotaan Euroopan itäisellä puolella? Kuinka esimerkiksi Kiinan tai Intian menneisyyden dynastiat ovat syntyneet ja kehittyneet – ja miten niiden perintö vaikuttaa nykymaailmassa? Millä keinoilla Japani tai Kiina ovat nousseet maailman talousmahtien joukkoon toisen maailmansodan jälkeen? Voiko Kiina syrjäyttää Yhdysvallat maailman ”ainoana suurvaltana”? Miksi juuri Lähi-itä on ollut viime vuosikymmeninä konfliktiherkkää aluetta? Jäävätkö muualla Aasiassa tapahtuvat yhteiskunnalliset konfliktit tai ihmisoikeusloukkaukset syystä tai toisesta eurooppalaisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle? Miten Aasian erilaiset ruokakulttuurit, uskontokunnat, populaarikulttuurin tuotteet tai vaikkapa kirjallisuustraditiot ovat vaikuttaneet muihin kulttuureihin?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 14.10. osoitteeseen . Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikolla 41. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisten versioiden deadline on 2.12. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero pyritään julkaisemaan joulunalusviikolla. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä. Tutkimusartikkelin enimmäispituus on noin 12 liuskaa (n. 2250 merkkiä/liuska).