Työpaikkailmoitus

Tiedonhallinnan yli-intendentti Museovirastoon

Haemme Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osaston Tiedonhallinta -yksikköön yli-intendenttiä vakituiseen virkasuhteeseen 1.12.2021 alkaen

Tiedonhallinta -yksikkö kehittää Museoviraston tiedonhallintaa ja yleistä digitalisaatiota, sekä osallistuu kulttuuriperintöalan digitalisaation ja digitaalisen saatavuuden kansalliseen kehittämiseen. Yksikkö vastaa tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista Museovirastossa sekä osallistuu asiantuntijana toimialansa yhteistyöhön sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yksikkö vastaa Museoviraston ICT-infrastruktuurin toiminnasta sekä tietoturvasta, ja tukee Museoviraston muita yksiköitä niiden omistamien tietojärjestelmien suunnittelussa, hankinnassa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Yksikkö on vastuussa myös Valtorilta tilattavien palveluiden, kuten lähituen, koordinoinnista.

Yli-intendentti johtaa Museovirasto Tiedonhallinta -yksikön toimintaa. Hän vastaa Museoviraston tietohallinnon toiminnasta, sen aktiivisesta kehittämisestä ja tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista, edistää Museoviraston toimintojen ja palveluiden yleistä digitalisoitumista ja johtaa sovittuja kehittämishankkeita.

Hakijalta odotamme:
Parhaat edellytykset viran menestykselliseksi hoitamiseksi antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys tiedonhallintaan ja tietotekniikka-alaan sekä Museoviraston toimintaympäristön hyvä tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää esihenkilö- tai vaativien projektien johtamiskokemusta sekä perehtyneisyyttä valtionhallinnon ja kulttuuriperintöalan tiedonhallinnan toimintaympäristöön, prosesseihin ja järjestelmiin. Lisäksi edellytetään hyvää yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä, valmiuksia tehokkaaseen projektinhallintaan sekä innovatiivista kehittämisotetta.

Monipuolinen kielitaito, kyky kansainväliseen yhteistyöhön ja perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön katsotaan eduksi. Tehtävien hoidon kannalta parhaimmat valmiudet antaa hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito ja hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Lue lisää tehtävästä ja hakemisesta:
http://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/avoimet-tyopaikat