Työpaikkailmoitus

Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee vastaavaa toimittajaa

TSV hakee vastaavaa toimittajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 15.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Henkilö vastaa uudistetun Tieteessä tapahtuu -verkkolehden toimittamisesta. Tärkeimmät työtehtävät ovat:

-Tieteessä tapahtuu -lehden vastaavan toimittajan tehtävät: lehden sisällön suunnittelu yhdessä päätoimittajan kanssa, juttujen tilaaminen ja editointi
-verkkolehden ylläpito, mm. uutisten kokoaminen ja kirjoittaminen
-lehden sosiaalisen median kanavien päivittäminen
-Vastuullinen tieteen artikkelien tuotannon koordinointi ja artikkelien editointi
-osallistuminen TSV:n muiden julkaisujen kokoamiseen ja editointiin sekä TSV:n viestintään.

Edellytämme valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä laaja-alaista osaamista lehti- tai kustannusalalta. Edellytämme myös erinomaista suomen kielen hallintaa, editointitaitoa ja kirjoittajaosaamista sekä tiedemaailman tuntemusta ja kokemusta tieteen yleistajuistamisesta. Tehtävässä ovat tarpeen hyvät työyhteisötaidot, kokemus työskentelystä asiantuntijaorganisaatiossa ja sosiaalisen median viestintäosaaminen. Lisäksi ovat eduksi taitto-ohjelmien, kuvankäsittelyn ja digitaalisen saavutettavuuden tunteminen sekä hyvä muiden kielten (englanti, ruotsi) osaaminen.

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen, jossa on mukana kuvaus kirjallisesta toiminnasta, tulee olla perillä viimeistään 10.10.2021 osoitteessa ; aihekenttään merkitään ”Vastaava toimittaja”. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella Kaisa Kivipuro, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki. Haastattelut ovat viikolla 42.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Se edistää tiedeyhteisön yhteistyötä sekä toimii monipuolisesti hyvän tieteellisen käytännön, tiedeviestinnän, luotettavan tutkimustiedon käytön ja laadukkaan tieteellisen julkaisemisen edellytysten turvaamiseksi. TSV:n toiminnan arvot ovat avoimuus, luotettavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus. TSV:n yhteydessä Helsingin Kruununhaassa toimivat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).