Työpaikkailmoitus

Timlärare i huvudsyssla i filosofi, historia och samhällslära

Timlärare i huvudsyssla i filosofi, historia och samhällslära

Vasa övningsskola upprätthålls av Åbo Akademi. I skolan får knappt 900 barn och unga sin utbildning inom förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning av en personal på ca 100 personer. På engelskalinjen i åk 1-9 och på IB i gymnasiet sker undervisningen på engelska. Gymnasiet har skilda program med betoning på bildkonst och musik. Vid skolan sker handledd praktik för såväl klass- som ämneslärarstuderande och skolan är också nära knuten till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudiers forskningsverksamhet.

Åbo Akademi ledigförklarar en anställning som timlärare i huvudsyssla i filosofi, historia och samhällslära vid Vasa övningsskola, med anställning från 1.8.2018. Anställningen är placerad vid övningsskolans gymnasium. Till uppgiften hör undervisning inom både gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningens årskurser 7-9.

Behörighetsvillkor
Samma behörighet och språkkunskap som enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) krävs för meddelande av den undervisning som utgör lärarensuppgift, samt behörighet i enlighet med behörighetsvillkoren så som de stadgas om i 13 § i Instruktion för Vasa övningsskola.

Av timläraren i huvudsyssla i filosofi, historia och samhällslära krävs behörighet att meddela gymnasieundervisning i undervisningsämnena, med studier omfattande 120 sp i undervisningsämnet filosofi och/eller historia. Sökandes behörighet att undervisa i livsåskådning kan ses som en merit.

Sökande kan inbjudas till intervju och undervisningsprov.

Vid anställning tillämpas prövotid. Av den som väljs inbegärs utdrag ur straffregistret enligt lag 504/2002.

Lön
Lön erläggs enligt kravnivåramen 6-7 för övningsskolornas personal. Därtill utbetalas en på individuell prestation baserad personlig lönedel. Se lönetabell.

Ansökan
Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan (www.abo.fi/jobb). Ansökan bör lämnas in senast den 16.3.2018 klockan 15.00 tillsammans med följande bilagor:

– En portfölj uppgjord enligt Anvisningar för sökande av lärarbefattningar vid Vasa övningsskola
– Kopior på betyg och eventuella andra intyg för att styrka behörigheten

Information
Närmare information ger ledande rektor Bernt Klockars tfn 050 911 5407. E-post: .

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.